Thị trường, Tin tức

KyberSwap muốn trả cho hacker tiền thưởng 10% để lấy lại số tiền bị đánh cắp

Posted by

Nội dung chính:

  • Đội ngũ KyberSwap đã đề xuất một thỏa thuận với những hacker đã đánh cắp tiền từ nền tảng của họ.

KyberSwap muốn trả cho hacker tiền thưởng 10% để lấy lại số tiền bị đánh cắp

Đội ngũ đã đề nghị cho hacker 10% số tiền bị đánh cắp như một phần thưởng, với điều kiện chúng phải trả lại 90% còn lại trước 14:00 ngày 25 tháng 11. Nếu tin tặc không tuân thủ, nhóm KyberSwap tuyên bố sẽ tiếp tục theo đuổi.

Vào ngày 23 tháng 11, đội ngũ Kyber Network đã cảnh báo người dùng thông qua một bài đăng trên Twitter, cho biết KyberSwap Elastic đã gặp sự cố bảo mật và khuyên người dùng nên rút tiền để đề phòng.

Số tiền này được chia thành nhiều chuỗi, bao gồm Arbitrum, Optimism, Ethereum, Polygon và Base.

CryptoViet Info biên dịch và biên soạn,

Trân trọng.