Công nghệ, Tin tức

Layer 2 zkEVM Scroll đã mainnet, tính đến nay đã có 500.000 USD được bridge

Posted by

Nội dung chính:

  • Giao thức Layer 2 Scroll ra mắt zkEVM trên mainnet, và đã brigde được hơn 330 ETH (tương đương 500.000 đô la) cho đến nay, theo Dune Analytics.
  • Tuy nhiên, chưa có thông báo chính thức từ đội ngũ Scroll.

Layer 2 zkEVM Scroll đã mainnet, tính đến nay đã có 500.000 USD được bridge

Giao thức Layer 2 Scroll đã chạy zkEVM trên mainnet, và đã brigde được hơn 330 ETH (tương đương 500.000 đô la) cho đến nay, theo Dune Analytics.

Việc triển khai cầu nối bắt đầu từ ngày 8 tháng 10, và đã có hơn 850 giao dịch và gần 500 người dùng khác nhau.

Tuy nhiên, chưa có thông báo chính thức từ đội ngũ Scroll. Người dùng đã có thể thêm mainnet vào ví web3 của họ như MetaMask và chuyển tiền từ các mạng dựa trên Ethereum khác sang zkEVM thông qua các cầu nối bên thứ ba như Owlto Finance. Số tiền tối thiểu để cầu nối được cho là 0,0035 ETH (khoảng 5 đô la).

Vài Dapps đã bắt đầu tích hợp với mainnet của Scroll, bao gồm ScrollSwap – sàn giao dịch phi tập trung đầu tiên trên Scroll – và giải pháp omnichain Merkly, cho phép người dùng khám phá thêm về mạng mới.

DefiLlama đã bắt đầu theo dõi ScrollSwap và ba sàn giao dịch phi tập trung khác trên Scroll zkEVM và báo cáo tổng giá trị bị khóa trên các ứng dụng Scroll là hơn 150.000 đô la. Tuy nhiên, chưa có xác nhận nào về việc ra mắt và phân phối token của Scroll.

Giai đoạn thử nghiệm hướng đến zkEVM

Giao thức Layer 2 Scroll cho Ethereum đã chạy zkEVM trên mainnet sau một giai đoạn thử nghiệm cho mạng, bao gồm việc ra mắt trên Ethereum Goerli testnet vào tháng 2.

Trước đó, Scroll đã có sẵn để thử nghiệm thông qua bản sao của Ethereum của dự án. Scroll đã phát triển mạng của mình trong hai năm, với 60 thành viên trong đội ngũ làm việc cùng với một mạng lưới rộng hơn của các nhà đóng góp bên ngoài. zkEVM là các mạng Layer 2 được xây dựng trên Ethereum sử dụng zero-knowledge proofs để tăng khả năng mở rộng. Vì tương thích với Ethereum Virtual Machine, các mạng này có thể hỗ trợ các ứng dụng Ethereum trong khi vẫn chạy ở quy mô lớn.

CryptoViet Info biên dịch và biên soạn,

Trân trọng.