Thị trường, Tin tức

Lido DAO bỏ phiếu shutdown Lido trên Solana do những hạn chế về tài chính

Posted by

Nội dung chính:

  • Lido trên Solana sẽ bị đóng do những hạn chế về tài chính mà nhóm P2P đang phải đối mặt.
  • Quá trình đóng sẽ diễn ra trong vài tháng tới, người nắm giữ token stSOL có thời hạn đến tháng 2/2024 để rút vốn thông qua frontend Lido trên Solana.

Lido DAO bỏ phiếu hủy bỏ dự án Lido on Solana do những hạn chế về tài chính

Quyết định ngừng giải pháp staking thanh khoản của Lido trên blockchain Solana được đưa ra sau cuộc thảo luận rộng rãi trong DAO và bỏ phiếu cộng đồng. Hơn 92% người nắm giữ token Lido bỏ phiếu ủng hộ việc đóng cửa giao thức Lido trên Solana.

Nhóm P2P trước đó đề xuất 2 kịch bản với cộng đồng: tài trợ 1,5 triệu USD để duy trì hoạt động hoặc thoát khỏi blockchain Solana.

Nhóm P2P cho biết họ đã đầu tư khoảng 700.000 USD vào phát triển và hỗ trợ nhưng chỉ thu được 220.000 USD doanh thu, dẫn đến lỗ 484.000 USD.

Quá trình đóng cửa sẽ diễn ra theo giai đoạn, với việc ngừng staking trên Solana ngay lập tức. Người nắm giữ stSOL vẫn nhận được phần thưởng trong suốt quá trình đóng cửa.

Ngoài Solana, Lido cũng đã đóng cửa hoạt động staking thanh khoản trên Kusama và Polkadot trước đó.

CryptoViet Info biên dịch và biên soạn,

Trân trọng.