Thị trường, Tin tức

Manta Pacific chuyển từ công nghệ Optimism sang Polygon dưới dạng Layer 2 zkEVM

Posted by

Nội dung chính:

  • Manta Pacific, một blockchain Layer 2 trong mạng lưới Manta Modular, đang chuyển từ sử dụng phiên bản sửa đổi của OP Stack của Optimism sang trở thành một zkEVM validium sử dụng Polygon Chain Development Kit (CDK).

Manta Pacific chuyển từ công nghệ Optimism sang Polygon dưới dạng Layer 2 zkEVM

Lý do chuyển đổi là để cho phép kết quả cuối cùng nhanh hơn, tăng cường bảo mật và khả năng tương tác rộng hơn với Ethereum.

zkEVM validium sử dụng công nghệ ZK đảm bảo tính cuối cùng giao dịch trong vòng vài giây hoặc phút thay vì ngày như các hệ thống khác.

Manta Pacific có hệ sinh thái ứng dụng ZK như trò chơi zkHoldEm, giao thức xác thực zkMe và giao thức xác minh dữ liệu zkPass.

Việc di chuyển sang Polygon CDK giúp Manta Pacific tương tác với các chuỗi khác được xây dựng trên CDK thông qua cầu ZK tin cậy đến Ethereum.

Đây là bước đầu tiên của Manta Pacific hướng tới mạng lưới chính đầy đủ, dự kiến sẽ tích hợp với lớp khả dụng dữ liệu Celestia để giảm phí giao dịch.

CryptoViet Info biên dịch và biên soạn,

Trân trọng.