Thị trường, Tin tức

MetaMask giới thiệu tính năng Ethereum Validator Staking, được cung cấp bởi Consensys

Posted by

Nội dung chính:

  • MetaMask đã giới thiệu một tính năng để chạy Ethereum Validator Node thay mặt cho người dùng có ít nhất 32 ETH, được cung cấp bởi Consensys Stake.
  • Dịch vụ hiện tại quảng cáo mức lợi suất hàng năm khoảng 4%, sau khi trừ đi 10% phí từ phần thưởng kiếm được.

MetaMask giới thiệu tính năng Ethereum Validator Staking, được cung cấp bởi Consensys

MetaMask đã hợp tác với Consensys Stake để chạy các Ethereum Validator Node thay mặt cho những người dùng stake ít nhất 32 eth.

Sau quá trình chuyển đổi từ mạng proof-of-work sang mạng proof-of-stake vào tháng 9 năm 2022 được gọi là ‘The Merge’, mạng lưới của Ethereum hiện được bảo mật bởi các validator như vậy. Nhiều nhà cung cấp dịch vụ staking cho phép người dùng gộp số tiền nhỏ hơn lại với nhau để đạt được yêu cầu 32 ETH để chạy một trình xác thực, chia đôi phần thưởng.

Tuy nhiên, dịch vụ staking mới của MetaMask được biết sẽ không gộp chung (pooling) và không yêu cầu phần cứng hoặc phần mềm. Thay vào đó, 32 cổ phần ETH được sử dụng để chạy nút xác thực thông qua dịch vụ Consensys Stake, dịch vụ này đã vận hành các trình xác thực chiếm tổng cộng khoảng 4% tổng số eth được stake.

Hiện tại, MetaMask hứa hẹn mức lợi suất hàng năm khoảng 4% trên phần thưởng, trước khi trừ đi 10% phí, tuy nhiên, công ty lưu ý rằng mức lợi suất này có thể tăng hoặc giảm.

Ngoài ra, MetaMask cũng cung cấp dịch vụ staking thông qua các nhà cung cấp phổ biến như Lido và RocketPool, tuy nhiên, mức lợi suất quảng cáo hiện tại là 3.53% và 3.14% tương ứng.

CryptoViet Info biên dịch và biên soạn,

Trân trọng.