Thị trường, Tin tức

MetaMask Mobile phát hành version 7.10.0 với các tính năng nâng cao

Posted by

Nội dung chính:

  • MetaMask Mobile đã phát hành version 7.10.0, bao gồm một số cập nhật và cải tiến.

MetaMask Mobile phát hành version 7.10.0 với các tính năng nâng cao

Bản cập nhật mới giới thiệu kết nối và quy trình ký SDK, cải thiện giao diện xem giao dịch đến trên mạng lưới, tích hợp EIP-6963 Provider, hỗ trợ zkSync Era trong Swaps, và hiển thị các banner IPFS.

Ngoài ra, cập nhật còn cải tiến giao diện người dùng và cơ chế phản hồi người dùng, chẳng hạn như các banner hỗ trợ và xử lý địa chỉ liên lạc trùng lặp.

CryptoViet Info biên dịch và biên soạn,

Trân trọng.