Thị trường, Tin tức

Một người dùng Bitcoin trả hơn 3 triệu USD fee cho một giao dịch

Posted by

Nội dung chính:

  • Một người dùng Bitcoin đã vô tình trả phí 83,6 bitcoin, tương đương 3,1 triệu USD cho một giao dịch duy nhất.
  • Đây là khoản phí giao dịch Bitcoin lớn nhất tính theo đô la Mỹ từ trước đến nay.

Một người dùng Bitcoin trả hơn 3 triệu USD fee cho một giao dịch

Một người dùng Bitcoin đã gửi giao dịch với phí khủng của 83,6 BTC, tương đương khoảng 3,1 triệu USD theo giá của Bitcoin tại thời điểm viết bài. Điều này vượt xa kỷ lục trước đó là phí 500,000 USD được trả vào tháng 9.

Giao dịch được thực hiện lúc 9:59 sáng UTC, trả 83,65 BTC (3,1 triệu USD) để chuyển 55,77 BTC (2,1 triệu USD). Số dư trước giao dịch là 139,42 BTC (5,2 triệu USD), trong đó người dùng trả vượt mức 120.528 lần, theo Bitcoin explorer Mempool.

image 2023 11 24 08 58 15

Địa chỉ được sử dụng để thực hiện thanh toán đã được kích hoạt sớm hơn vào ngày hôm nay, thực hiện ba giao dịch Bitcoin trước khi giao dịch thứ tư phát sinh khoản phí kỷ lục. Địa chỉ nhận cũng tương đối mới, có từ ngày 16/10.

Giao dịch được AntPool mint ở khối 818.087, theo blockchain explorer Blockchair. AntPool vẫn chưa công khai bình luận về giao dịch.

Khoản phí 500.000 USD của Paxos đã được trả lại

Khoản phí kỷ lục 500.000 USD trước đó được thanh toán vào tháng 9 sau đó đã được nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử Paxos xác định như là khoản thanh toán vượt mức ““fat finger”. F2Pool, công ty khai thác hỗ trợ giao dịch đó, đã đồng ý hoàn trả phí cho Paxos.

Thực thể đằng sau khoản phí giao dịch mới nhất này vẫn chưa được biết. Cũng không rõ liệu AntPool có sẵn sàng đi đến một thỏa thuận tương tự hay không.

CryptoViet Info biên dịch và biên soạn,

Trân trọng.