Thị trường, Tin tức

Mysten Labs ra mắt ZkSend để transfer token SUI

Posted by

Nội dung chính:

  • Mysten Labs vừa công bố ra mắt zkSend, nền tảng cho phép người dùng chuyển token SUI cho người khác bằng cách chia sẻ liên kết.

Mysten Labs ra mắt ZkSend để transfer token SUI

Được xây dựng trên công nghệ mã hoá zero-knowledge của zkLogin và Sui, zkSend cho phép tạo ra các liên kết chứa số lượng token SUI cụ thể.

Các liên kết này có thể gửi qua bất kỳ ứng dụng nhắn tin nào như email, tin nhắn riêng tư hoặc chuyển thành mã QR.

zkSend sử dụng bằng chứng zero-knowledge để chuyển token SUI một cách an toàn mà không tiết lộ thông tin nhạy cảm như người gửi, nhận hoặc số tiền.

Nền tảng hỗ trợ giao dịch một lần, cho phép tạo liên kết có thời hạn để nhận tiền. Mysten Labs khẳng định zkSend xử lý giao dịch gần như tức thì với chi phí thấp, thúc đẩy sử dụng thanh toán bằng token SUI rộng rãi hơn.

CryptoViet Info biên dịch và biên soạn,

Trân trọng.