Dự án gọi vốn, Tin tức

Nền tảng Cosmology huy động 5 triệu USD vòng gọi vốn Seed

Posted by

Nội dung chính:

  • Cosmology vừa huy động thành công 5 triệu đô la trong vòng gọi vốn Seed do Galileo và Lemniscap dẫn đầu.
  • Nền tảng này cung cấp một môi trường phát triển toàn diện tập trung vào hệ sinh thái Cosmos.

Nền tảng Cosmology huy động 5 triệu USD vòng gọi vốn Seed

Cosmology, một nền tảng phát triển tập trung vào hệ sinh thái Cosmos, vừa huy động thành công 5 triệu USD tài trợ hạt giống.

Vòng gọi vốn được dẫn đầu bởi Galileo và Lemniscap cùng với sự tham gia của các nhà đầu tư khác như Dispersion, HashKey, Tuesday Capital, Osmosis Foundation, Chorus One và Informal Systems. Công ty không tiết lộ mức định giá.

Cosmology cung cấp môi trường phát triển toàn diện, bao gồm các công cụ dành cho nhà phát triển cho Tendermint, Cosmos SDK và giao thức liên lạc giữa các blockchain (IBC). Những công cụ như Telescope và Cosmos Kit, nhằm mục đích đơn giản hóa quá trình phát triển các ứng dụng trên Cosmos.

Cosmos là một mạng lưới có khả năng tương tác có hệ sinh thái chứa nhiều chain. Các chain này có thể tương tác với nhau bằng giao thức IBC thông qua Cosmos Hub.

Công ty cho biết mục tiêu của họ là làm cho việc phát triển dapp có thể tiếp cận được với tất cả các nhà phát triển quan tâm đến Cosmos, giảm nhu cầu về chuyên môn sâu.

Nó cũng lưu ý thêm rằng hàng trăm nhà phát triển tận dụng phần mềm của Cosmology để xây dựng DEX, ví, công cụ quản trị, nền tảng NFT, cho vay, nền tảng giao dịch phái sinh và giao thức liquid staking. Chúng bao gồm Osmosis, Cosmostation, Stride, Juno, Celestia, dYdX, DaoDao, Stargaze, Leap Wallet, Persistence, Mars Protocol, Quicksilver và những dự án khác.

Dan Lynch, người sáng lập Cosmology cho biết: “Sứ mệnh của chúng tôi là trao quyền cho nhiều nhà phát triển, thúc đẩy sự đổi mới và chuyển đổi từ Web2 sang Web3. Chúng tôi đạt được điều này bằng cách cho phép các nhà xây dựng nhanh chóng biến ý tưởng của họ thành các ứng dụng đã ra mắt, tập trung vào các khái niệm có bức tranh toàn cảnh hơn là các chi tiết kỹ thuật cấp thấp của blockchain.”

CryptoViet Info – Trang kiến thức Crypto hàng đầu Việt Nam biên dịch và biên soạn,

Trân trọng.