Dự án gọi vốn, Tin tức

Nền tảng DLT Layer 1 Grape huy động số vốn 35 triệu đô la

Posted by

Nội dung chính:

  • Nền tảng công nghệ sổ cái phân tán (distributed ledger technology – DLT) layer 1 Grape đã hoàn tất vòng huy động vốn trị giá 35 triệu đô la.

Nền tảng DLT Layer 1 Grape huy động số vốn 35 triệu đô la

Nền tảng công nghệ sổ cái phân tán (distributed ledger technology – DLT) layer 1 Grape đã hoàn tất vòng huy động vốn 35 triệu đô la Mỹ, với sự tham gia của nhóm đầu tư khác biệt toàn cầu LDA Capital. Grape dự định sử dụng nguồn vốn này để tăng tốc phát triển dự án và thực hiện mua lại mã thẻ chiến lược nhằm giảm nguồn cung lưu hành của token bản địa GRP của mình.

Grape là một nền tảng DLT layer 1 kết hợp độ phân cấp và bảo mật của Web3 với độ thân thiện người dùng của Web2. Các tính năng chính bao gồm sổ cái phân tán VINE có tốc độ cao, động cơ trí tuệ nhân tạo ANNE đơn giản hóa quá trình phát triển hợp đồng thông minh và ứng dụng phi tập trung, cùng lưu trữ đám mây phi tập trung.

CryptoViet Info biên dịch và biên soạn,

Trân trọng.