Công nghệ, Tin tức

Nền tảng restaking EigenLayer và EigenDA ra mắt trên mainnet Ethereum

Posted by

Nội dung chính:

  • Nền tảng restaking EigenLayer và giải pháp data availability layer EigenDA của dự án vừa được triển khai lên mainnet Ethereum.

Nền tảng restaking EigenLayer và EigenDA ra mắt trên mainnet Ethereum

Nền tảng restaking EigenLayer và giải pháp data availability layer EigenDA của dự án vừa được triển khai lên mainnet Ethereum theo thông báo vào ngày 10/4.

Theo một tuyên bố chính thức của các nhà phát triển EigenLayer, động thái này cho phép những người dùng tham gia restaking ủy quyền toàn bộ cổ phần của họ cho operator ưa thích và cho phép các operator quyết định có phát triển các dịch vụ actively validated service (AVS) trên EigenLayer hay không. Ngoài ra, dự án cho phép AVS đăng ký phiên bản beta của EigenDA.

EigenLayer cho phép người dùng stake ether và earn liquid staking token (LST), sau đó có thể restaking để nhận thêm phần thưởng. Việc native restaking được thực hiện thông qua EigenPod, một smart contract do người dùng quản lý giúp theo dõi trạng thái số dư và rút tiền.

EigenLayer cho biết trong một thông cáo: “Cho đến nay, việc restaking trong EigenLayer chỉ đơn giản là gửi LST hoặc thiết lập thông tin xác thực rút tiền của người xác thực cho EigenPod”. “Bây giờ các operator và AVS (EigenDA) đã hoạt động, việc trở thành restaker có nghĩa là ủy quyền cho một trong 200 validator hàng đầu phát triển AVS. Trong vài tuần tới, chúng tôi kỳ vọng doanh thu của các operator tăng cao trong 200 operator hoạt động hàng đầu, với tư cách là các operators, delegations, và AVS đều online.”

Tuy nhiên, việc ra mắt mainnet không yêu cầu thanh toán trong giao thức AVS cho các operator hoặc slashing. Giao thức cho biết thêm: “Chúng tôi đang cho phép thị trường EigenLayer phát triển và ổn định trước khi giới thiệu các khoản thanh toán trong giao thức và chuyển sang mainnet vào cuối năm nay”.

“Slashing” đề cập đến biện pháp trừng phạt trong đó validator có thể mất một phần ETH đã stake của họ như một hình phạt cho hành vi xấu hoặc không tuân thủ các quy tắc giao thức.

EigenLayer duy trì tổng giá trị bị khóa (TVL) khoảng 13,4 tỷ USD, theo công cụ theo dõi dữ liệu tiền điện tử DeFiLlama. EigenLayer đã vượt qua ngưỡng TVL trị giá 10 tỷ USD vào ngày 3 tháng 3 năm 2024.

CryptoViet Info – Trang kiến thức Crypto hàng đầu Việt Nam biên dịch và biên soạn,

Trân trọng.