Dự án gọi vốn, Tin tức

Nền tảng Zero-knowledge Sindri hoàn tất vòng gọi vốn Seed trị giá 5 triệu USD

Posted by

Nội dung chính:

  • Sindri, nền tảng cơ sở hạ tầng zero-knowledge, đã huy động được 5 triệu USD trong vòng gọi vốn Seed Round do CoinFund dẫn đầu.
  • Quỹ được huy động nhằm hỗ trợ Sindri mở rộng đội ngũ, mạng lưới các nhà phát triển cũng như nền tảng phát triển dựa trên công nghệ zero-knowledge.

Nền tảng Zero-knowledge Sindri hoàn tất vòng gọi vốn Seed trị giá 5 triệu USD

Sindri, nền tảng cơ sở hạ tầng zero-knowledge, vừa hoàn tất vòng huy động vốn Seed trị giá 5 triệu USD do CoinFund dẫn đầu. Vốn huy động sẽ được Sindri sử dụng để mở rộng đội ngũ, mở rộng mạng lưới các nhà phát triển cũng như xây dựng một giải pháp phát triển toàn diện dựa trên zero-knowledge. Đây là vòng huy động tiếp theo sau vòng Pre-seed trị giá 2 triệu USD vào tháng 6/2022.

Sindri cho phép các nhà phát triển xác thực dữ liệu bằng zero-knowledge proofs, và sử dụng chúng cho các trường hợp nghiên cứu và ứng dụng trên blockchain.

ZK proofs đã thu hút nhiều sự chú ý trong những năm gần đây bởi hai ứng dụng chính: xác thực các phát biểu mật mã học mà không tiết lộ chi tiết phát biểu và cải thiện khả năng mở rộng của blockchain thông qua việc xác thực hiệu quả. Ngoài ra chúng còn có thể sử dụng để xác thực dữ liệu trong Machine Learning hoặc trí tuệ nhân tạo, được gọi là zkML.

“Zero-knowledge proofs ngày càng thích hợp với thị trường sản phẩm trong lĩnh vực blockchain dưới dạng công nghệ mở rộng và liên kết giữa các blockchain, giao điểm của web3 và trí tuệ nhân tạo, cũng như tính toán off-chain cho blockchain nói chung”, ông Jake Brukhman, CEO của CoinFund, chia sẻ về quyết định đầu tư vào Sindri.

Nền tảng đang được sử dụng bởi các đối tượng người dùng đa dạng bao gồm các blockchain Layer 2, dự án zkML, các nhà nghiên cứu về ZK và các tổ chức khác.

“Chúng tôi đang xây dựng Sindri theo phương thức hợp tác với một số đội ngũ và giao thức có tầm nhìn xa nhất cả trong và ngoài lĩnh vực blockchain, và chúng tôi mong đợi sẽ nhìn thấy họ mở rộng khả năng ứng dụng bằng cách sử dụng Sindri”, bà Stasia Carson, đồng sáng lập Sindri chia sẻ.

CryptoViet Info biên dịch và biên soạn,

Trân trọng.