Pháp lý, Tin tức

Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS) kêu gọi các nước thiết lập khung pháp lý hỗ trợ CBDCs

Posted by

Nội dung chính:

  • Theo Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS), các nước cần có khung pháp lý rõ ràng và cập nhật để triển khai tiền điện tử trung ương (CBDC).
  • Giám đốc BIS Agustín Carstens đã đưa ra các khuyến nghị chính sách cho các khu vực pháp lý đang giải quyết những vấn đề này.

Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS) kêu gọi các nước thiết lập khung pháp lý hỗ trợ CBDCs

Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS) muốn các nước thiết lập khung pháp lý hỗ trợ triển khai tiền điện tử trung ương.

Trong bài phát biểu vào thứ Tư tại hội nghị BISIH-FSI ở Thụy Sĩ, Giám đốc BIS Augustín Carstens cảnh báo rằng khung pháp lý lỗi thời tại các quốc gia khác nhau có thể cản trở sự phát triển của tiền điện tử trung ương. “Việc khung pháp lý không rõ ràng hoặc lỗi thời có thể cản trở triển khai là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được”, Carstens nói. “Công việc giải quyết các vấn đề này cần phải bắt đầu một cách nghiêm túc. Và nó cần được thực hiện nhanh chóng.”.

BIS kêu gọi xây dựng khung pháp lý nâng cao hơn

Ông Carstens nhấn mạnh rằng hệ thống tiền tệ hiện tại cần tiến hoá và lưu ý rằng các ngân hàng trung ương đang tích cực nghiên cứu tiền điện tử trung ương để thúc đẩy đổi mới. Tuy nhiên, ông cho rằng các ngân hàng trung ương không thể đạt được sự chuyển đổi theo mục tiêu một mình.

Nhắc đến một báo cáo của IMF năm 2021 cho thấy gần 80% các ngân hàng trung ương hoặc không thể phát hành tiền điện tử dựa trên luật hiện hành hoặc có khung pháp lý không rõ ràng. Trong khi điều tra của BIS cho thấy 93% ngân hàng trung ương tham gia phát triển CBDC. Điều này cho thấy khung pháp lý còn lạc hậu so với tiến triển của ngành ngân hàng.

Carstens nhấn mạnh rằng tính hợp pháp của CBDC đến từ thẩm quyền pháp lý của ngân hàng trung ương trong việc phát hành nó. “Thẩm quyền đó cần dựa trên nền tư pháp rắn chắc”, ông bổ sung.

Nhắc đến tiền tệ là một khái niệm xã hội, ông nhấn mạnh tầm quan trọng của khung pháp lý để hỗ trợ tính hợp pháp của tiền tệ. “Không có luật pháp, tiền tệ không thể hoạt động”, Giám đốc BIS thêm.

Ông kêu gọi khung pháp lý của từng quốc gia phải tương thích với các quốc gia khác. “Sẽ là đáng tiếc nếu chúng ta kết thúc với một hệ thống phân mảnh và khung pháp lý mà các loại tiền điện tử khác nhau không tương tác với nhau”, ông thêm.

Yếu tố cơ bản cho bộ luật CBDC

Theo ông Carstens, bất kỳ khung pháp lý nào cần có những yếu tố cơ bản. Ông nhấn mạnh chúng phải cân bằng giữa bảo vệ người dùng và duy trì tính toàn vẹn của hệ thống tài chính.

Ngoài ra, cần duy trì giám sát để theo dõi các giao dịch nghi ngờ liên quan đến rửa tiền. Ông nói khung pháp lý cần đảm bảo CBDC cho phép lựa chọn cho người dùng, bằng cách cho phép CBDC cùng tồn tại với tiền mặt và tiền gửi ngân hàng thương mại. “CBDC dành cho lĩnh vực bán lẻ dự kiến sẽ có cùng với tiền mặt,” ông nói.

Sử dụng tiền mặt đang suy giảm

Giám đốc BIS cho biết việc sử dụng tiền mặt đang suy giảm và “người dùng ngày càng đòi hỏi các hình thức tiền tệ mới”. Ông nhấn mạnh các đổi mới công nghệ đang nâng cao kỳ vọng của người dùng.

Các đổi mới mới làm nổi bật những hạn chế của hệ thống hiện tại và người dùng muốn tiền tệ kỹ thuật số, lập trình được.

Ông đề cập việc sử dụng tiền mặt giảm dần, đồng thời bác bỏ bất kỳ giá trị nội tại nào của tiền mã hóa hay stablecoin dù chúng thúc đẩy nhu cầu đổi mới. Tuy nhiên, chúng không phải là tiền tệ vì thiếu sự hỗ trợ và bảo vệ của ngân hàng trung ương.

CryptoViet Info biên dịch và biên soạn,

Trân trọng.