Thị trường, Tin tức

Người dùng Avalanche chi trả 13,8 triệu USD phí giao dịch cho các Inscription

Posted by

Nội dung chính:

  • Người dùng Avalanche đã chi trả hàng triệu USD để được phát hành (mint) và chuyển tiền các token liên quan đến inscription trong 5 ngày qua.
  • Điều này xảy ra là do hoạt động trên mạng tăng mạnh trong thời gian vừa qua.

Người dùng Avalanche chi trả 13,8 triệu USD phí giao dịch cho các Inscription

Trong 5 ngày qua, người dùng Avalanche đã chi trả 13,8 triệu USD phí giao dịch để được phát hành (mint) và chuyển token cũng như NFT được tạo ra từ inscription.

Inscription là cách tạo token bằng cách ghi văn bản trong giao dịch blockchain thông thường và sử dụng hệ thống số liệu bên ngoài để theo dõi chúng. Phương pháp này ban đầu được dùng trên Bitcoin do thiếu hỗ trợ token bản địa. Gần đây nó trở thành xu hướng và lan rộng sang nhiều blockchain khác.

Hầu hết các blockchain đều có chi phí thấp hơn. Trong khi hàng chục triệu token dựa trên inscription đã được tạo trên blockchain như Polygon và BNB Chain, người dùng đã chi khoảng 1 triệu USD phí mỗi chuỗi.

Về phía Avalanche, phí giao dịch chi trả cho inscription đã tăng lên mức cao nhất 5,6 triệu USD/ngày trong những ngày gần đây, theo bảng điều khiển Dune Analytics do Hildobby – nhà nghiên cứu giấu tên tại công ty VC Dragonfly tạo ra. Tổng số 13,8 triệu USD chiếm khoảng 70% tổng phí chi trả cho inscription trên tất cả các blockchain theo số liệu của bảng điều khiển.

Avalanche gần đây đã trải qua hai giai đoạn quan tâm đến inscription đáng kể. Giai đoạn đầu kéo dài khoảng 5 ngày vào cuối tháng 11, tạo ra tổng phí giao dịch khoảng 1,5 triệu USD. Tuy nhiên, phí trong giai đoạn gần đây đã cao hơn đáng kể.

Điều này dường như chủ yếu là do sự gia tăng đáng kể các giao dịch không liên quan đến ghi chép trong giai đoạn sau, dẫn đến nhu cầu tổng thể tăng đối với không gian block. Chi phí giao dịch đã tăng dần trong tháng này với một đỉnh đáng chú ý vượt quá 5.000 nAVAX, đơn vị giá gas trên blockchain vào ngày 18/12.

CryptoViet Info biên dịch và biên soạn,

Trân trọng.