Thị trường, Tin tức

Nhà phân tích cho biết nguồn cung Ether có thể bị ảnh hưởng bởi nâng cấp Dencun của Ethereum

Posted by

Nội dung chính:

  • Theo một nhà phân tích, nguồn cung Ether có thể bị ảnh hưởng bởi bản nâng cấp Dencun sắp tới.
  • Việc kích hoạt bản nâng cấp có thể có hiệu lực sớm nhất là vào tháng 3 này.

Nhà phân tích cho biết nguồn cung Ether có thể bị ảnh hưởng bởi nâng cấp Dencun của Ethereum

Theo Luke Nolan, cộng tác viên nghiên cứu Ethereum của CoinShares, nguồn cung của Ether có thể bị ảnh hưởng bởi bản nâng cấp Dencun sắp tới.

Bản nâng cấp Dencun sẽ cho phép các giao dịch Layer 2 được gửi đến mạng Ethereum thông qua blobspace, một giải pháp thay thế cho cơ chế transactional calldata hiện tại. Điều này có thể dẫn đến việc giảm mức sử dụng gas và do đó, lượng ether bị burn thấp hơn.

Tất cả số ether được sử dụng để trả phí gas cho các giao dịch hiện đã được burn.

“Transactional calldata chiếm 90% chi phí mà Layer 2 phải trả dưới dạng phí gas. Nhưng sau nâng cấp Dencun, thay vì đăng dữ liệu thộng tin của họ thông qua calldata, Layer 2 có thể sử dụng cơ chế blobspace mới, có chi phí gas thấp hơn đáng kể. Vì vậy, nếu chúng ta kỳ vọng layer 2 sẽ dần dần chuyển sang sử dụng cơ chế không gian blobspace mới này, chúng ta có thể thấy giá gas ổn định ở mức thấp hơn, điều đó có nghĩa là ether sẽ bị burn ít hơn,” Nolan chia sẻ với The Block.

Tác động đến cơ chế burn ether

Việc giảm lượng ether được burn có thể có tác động đến sự tăng trưởng của nguồn cung ether.

Nolan nói thêm: “Nhu cầu gas trên mạng Ethereum thúc đẩy cơ chế giảm phát của ether thông qua việc đốt gas, điều này có thể làm giảm nguồn cung ether lưu thông. Việc nâng cấp Dencun có thể khiến giá gas ổn định ở mức thấp hơn”.
Tuy nhiên, tác động của việc nâng cấp Dencun và việc giới thiệu cơ chế không gian blobspace có thể được giảm thiểu bởi các yếu tố khác. Nolan nhấn mạnh rằng nhu cầu Layer 1 là nguyên nhân thúc đẩy đáng kể tình trạng giảm phát và “ngay cả mức sử dụng blob rất cao cũng có tác động thấp đến nguồn cung lưu thông.”
“Ngay cả khi chúng ta thấy giá gas giảm do Layer 2 sử dụng blobspace, không có lo ngại thực sự rằng Ethereum sẽ trở nên có mức lạm phát đáng kể. Mục tiêu của bản nâng cấp Dencun là giảm phí gas cho người dùng thực hiện giao dịch bằng cách sử dụng roll-ups, và đưa người dùng trở lại mạng lưới vì chi phí giao dịch thấp hơn, vì vậy hoạt động nhiều hơn có nghĩa là tổng lượng gas sử dụng cũng tăng lên,” Nolan nói.
Nolan nói thêm rằng mục tiêu cuối cùng của việc nâng cấp Dencun là củng cố thị phần của Ethereum, “vì vậy, các tác động phụ sẽ mang tính tích cực trong thời gian dài, bất kể biến động khí ngắn hạn”.

Lịch trình nâng cấp Dencun

Bản nâng cấp mạng Dencun đã được kích hoạt trên mạng thử nghiệm Goerli vào ngày 17 tháng 1 và đưa ra một số Đề xuất Ethereum Improvement Proposals. Đặc biệt quan tâm là EIP-4844, cho phép cơ chế blobspace.

Bản nâng cấp Ethereum Dencun trên mạng thử nghiệm Sepolia dự kiến ​​sẽ được kích hoạt trước ngày 30 tháng 1, trong khi bản nâng cấp tương tự trên mạng thử nghiệm Holesky vẫn được lên kế hoạch kích hoạt vào ngày 7 tháng 2.
Theo Nolan, việc kích hoạt mainnet của bản nâng cấp Dencun có thể diễn ra ngay sau tháng 3 năm nay. “Các nhà phát triển cốt lõi của Ethereum mong đợi rằng ít nhất một tháng sau Holesky, việc kích hoạt mạng chính của bản nâng cấp Dencun sẽ đi vào hoạt động. Vì vậy, ít nhất là vào tháng 3 hoặc có thể là sau đó. Thật khó để đưa ra thời gian chính xác vì lỗi testnet xuất hiện và thay đổi lịch trình.” Nolan cho biết.

CryptoViet Info biên dịch và biên soạn,

Trân trọng.