Thị trường, Tin tức

OP Labs giới thiệu “fault proofs” trên mạng thử nghiệm OP Sepolia

Posted by

Nội dung chính:

  • OP Labs giới thiệu fault proofs trên mạng thử nghiệm OP Sepolia testnet, đồng thời lên kế hoạch triển khai cho OP Mainnet trong tương lai.
  • Fault proofs đóng vai trò là cơ chế bảo mật cho mạng Layer 2, cho phép người dùng khiếu nại các giao dịch không chính xác.

OP Labs giới thiệu "fault proofs" trên mạng thử nghiệm OP Sepolia

OP Labs, nhà phát triển cốt lõi của Optimism vừa đưa ra các Fault proofs trên mạng thử nghiệm OP Sepolia trước khi lên kế hoạch triển khai trên OP Mainnet.

Đội ngũ cho biết: “Các open-source, feature-complete fault proofs đã có trên OP Sepolia. Với trình xác thực permissionless, bất kỳ ai cũng có thể tham gia vào hệ thống mà không cần có trong allowlist”.

Fault proofs đóng vai trò là cơ chế bảo mật cho mạng Ethereum Layer-2, cho phép người dùng khiếu nại các giao dịch có thể gian lận hoặc không chính xác. Chúng rất quan trọng trong việc đảm bảo rằng việc xử lý giao dịch off-chain không bị thao túng.

OP Mainnet hiện đang thiếu Fault proofs, hiển nhiên sẽ gây lo ngại về tính bảo mật và phi tập trung của mạng lưới.

Điều này có nghĩa là trên mạng lưới, người dùng phải tin tưởng rằng block producer khai báo gốc trạng thái Layer-1 (Layer-1 state roots) chính xác. Hơn nữa, hiện mạng dựa vào một hội đồng bảo mật gồm các thành viên để sao lưu, điều này có thể trở thành điểm bất lợi chính.

Hiện tại, dự án cũng đang tiến hành triển khai Fault proofs và hiện đang test trên mạng thử nghiệm Sepolia.

CryptoViet Info – Trang kiến thức Crypto hàng đầu Việt Nam biên dịch và biên soạn,

Trân trọng.