Công nghệ, Tin tức

OP Labs thông báo hệ thống “fault proof” của họ đã được phát hành dưới dạng alpha trên testnet

Posted by

Nôi dung chính:

  • OP Labs cho biết hệ thống “fault proof” của họ hiện đang hoạt động dưới dạng alpha trên OP Goerli Testnet.

OP Labs thông báo hệ thống "fault proof" của họ đã được phát hành dưới dạng alpha trên testnet

OP Labs xem hệ thống chống lỗi là một thành phần quan trọng chưa có trong các mạng sử dụng phần mềm của họ.

OP Labs đã công bố hệ thống “fault proof” này hiện đã vận hành dưới dạng bản alpha trên OP Goerli Testnet.

Hệ thống này tận dụng thiết kế module hoá của OP Stack để đặt nền móng xây dựng hệ thống giải quyết tranh chấp có thể sử dụng chứng minh ZK.

OP Labs là công ty nghiên cứu và phát triển, mục tiêu cải thiện khả năng mở rộng các ứng dụng Ethereum thông qua optimistic rollups.

Hệ thống “Fault proof system alpha” là một bước tiến quan trọng hướng tới một Siêu chuỗi (Superchain) phi tập trung và hiệu quả hơn, theo như Optimism Foundation nói.

Các đóng góp viên trong hệ sinh thái sẽ được hưởng lợi từ nỗ lực chung của chúng ta nhằm kiểm tra và cải thiện nó.

Sàn giao dịch tiền điện tử Coinbase có trụ sở tại Mỹ cho biết sẽ hợp tác với Optimism và OP Labs để chuyển đổi Base, Layer 2 riêng của Coinbase, hướng tới phi tập trung hoàn toàn.

CryptoViet Info biên dịch và biên soạn,

Trân trọng.