Thị trường, Tin tức

OpenSea thông báo người dùng nên thay đổi khóa API

Posted by

Nội dung chính:

  • Sàn NFT OpenSea đã thông báo tới người dùng nên thay đổi khóa API (Application Programming Interface) sau một sự cố bảo mật từ bên thứ 3. Một trong những bên cung cấp dịch vụ thứ 3 của OpenSea đã gặp sự cố bảo mật dẫn đến lộ lọt thông tin liên quan đến khóa API của người dùng.
  • Nansen đã công bố một sự cố xâm phạm dữ liệu ảnh hưởng đến một trong những bên cung cấp dịch vụ thứ 3 của họ vào hôm qua. Hiện chưa rõ liệu hai sự cố này có liên quan đến nhau hay không. OpenSea khuyến cáo người dùng nên đổi khóa API để đảm bảo an toàn.

OpenSea thông báo người dùng nên thay đổi khóa API

Sàn giao dịch NFT OpenSea thông báo rằng một trong những bên cung cấp dịch vụ bên thứ ba của họ “đã gặp sự cố bảo mật có thể tiết lộ thông tin” liên quan đến khóa API của người dùng trong email gửi cho một số người dùng.

Công ty cho biết sự cố này dự kiến sẽ không ảnh hưởng đến các chương trình sử dụng khóa API OpenSea, nhưng nếu bên ngoài sử dụng khóa lộ diện, có thể ảnh hưởng đến tốc độ và giới hạn sử dụng. Theo email, OpenSea có kế hoạch hủy bỏ khóa hiện tại vào ngày 2/10.

OpenSea không tiết lộ số lượng người dùng bị ảnh hưởng hoặc thông tin nào ngoài khóa API có thể bị lộ.

Thông báo được đưa ra ngay sau thông báo tương tự của Nansen khi một bên cung cấp bị xâm phạm dẫn đến mất email, mật khẩu và địa chỉ blockchain. Sự cố ảnh hưởng 6.8% người dùng Nansen với email bị lộ.

CryptoViet Info biên dịch và biên soạn,

Trân trọng.