Thị trường, Tin tức

Phí gas trên mạng Fantom tăng vọt

Posted by

Nội dung chính:

  • Dữ liệu từ FTMScan cho biết phí gas của mạng Fantom đã tăng vọt, có thời điểm đạt hơn 7.000 gwei.

Phí gas trên mạng Fantom tăng vọt

Tính đến thời điểm viết bài, phí gas tiêu chuẩn là 6.000 gwei. Việc tăng phí gas này có thể liên quan đến hoạt động Inscription Minting trên mạng Fantom.

Mạng Fantom đã trải qua sự gia tăng đáng kể về phí gas, điều này có thể là do hoạt động gia tăng trong lĩnh vực Inscription Minting. Phí gas của mạng đã đạt mức cao 7.000 gwei, với phí gas tiêu chuẩn hiện ở mức 6.000 gwei. Mối liên hệ giữa sự gia tăng phí gas và hoạt động Inscription Minting trên mạng Fantom vẫn còn phải được điều tra thêm.

photo 2023 11 23 16 59 49

Inscription Minting

Inscription Minting là quá trình tạo/đăng ký (minting) những bản ghi, chứng chỉ (inscriptions) trên blockchain.

Một số đặc điểm của Inscription Minting:

  • Bản ghi/chứng chỉ thường ghi lại những thông tin như tên, tác quyền, thông tin về chủ sở hữu…
  • Chúng có thể là những giấy phép kỹ thuật số, chứng nhận, hợp đồng thông minh hoặc các loại tài sản token khác.
  • Quá trình minting sử dụng công nghệ blockchain để tạo và lưu trữ những bản ghi này một cách an toàn, minh bạch.
  • Thường diễn ra trên các blockchain phân tán như Fantom, Ethereum nhằm tạo tính bất biến và chống làm giả cho những chứng chỉ này.
  • Hoạt động này tăng lên có thể là nguyên nhân khiến phí gas trên mạng Fantom tăng mạnh.

CryptoViet Info biên dịch và biên soạn,

Trân trọng.