Công nghệ, Tin tức

Polyhedra phát triển Bitcoin zkBridge với tính năng Restaking và Dual Staking của EigenLayer

Posted by

Nội dung chính:

  • Polyhedra phát triển Bitcoin zkBridge với tính năng Restaking và Dual Staking của EigenLayer.
  • Việc tích hợp với dual staking EigenLayer và AVS sẽ được triển khai chính thức sau khi ra mắt mạng chính EigenLayer AVS.

Polyhedra phát triển Bitcoin zkBridge với tính năng Restaking và Dual Staking của EigenLayer

Tại Polyhedra Network, zkBridge đánh dấu một bước tiến đáng kể trong công nghệ blockchain, cung cấp giải pháp an toàn và phi tập trung để truyền tải thông điệp và kết nối tài sản trên nhiều mạng Layer 1 và Layer 2 khác nhau.

Trọng tâm của mô hình bảo mật của Polyhedra là tích hợp zero-knowledge proofs, cung cấp khả năng bảo mật mạnh mẽ không phụ thuộc vào các yếu tố bên ngoài và giảm đáng kể sự phức tạp cũng như chi phí liên quan đến xác minh on-chain.

Polyhedra Network trước đây đã nâng cao khả năng tương tác Bitcoin với giao thức messaging Bitcoin zkBridge. Dựa trên điều này, Polyhedra hiện đang cộng tác với EigenLayer để giới thiệu tính năng dual staking trên nhiều blockchain khác nhau, tận dụng các cầu nối BTC của network. Cơ chế dual staking của EigenLayer sử dụng các native token và đáng tin cậy hơn để củng cố mạng lưới Proof-of-Stake.

Trước đây, Ethereum đã được sử dụng làm tài sản thế chấp thứ cấp do tính ổn định của ETH. Tuy nhiên, Polyhedra đang đổi mới bằng cách sử dụng BTC, loại tiền điện tử có vốn hóa thị trường lớn nhất, để dual staking. Cách tiếp cận này không chỉ cho phép chủ sở hữu BTC tạo ra lợi nhuận mà còn mang lại lợi ích đáng kể cho toàn bộ hệ sinh thái BTC.

Một thách thức lớn là việc kết hợp BTC trong dual staking do những hạn chế của Bitcoin trong việc hỗ trợ các smart contract. May mắn thay, Polyhedra Network đã giải quyết vấn đề này bằng các thiết kế chuyên biệt trong BTC bridge, vượt qua trở ngại chính của việc kết nối thông điệp với Bitcoin với tư cách là chuỗi nhận.

Việc tích hợp với dual staking EigenLayer và AVS sẽ được triển khai chính thức sau khi ra mắt mạng chính EigenLayer AVS.

CryptoViet Info – Trang kiến thức Crypto hàng đầu Việt Nam biên dịch và biên soạn,

Trân trọng.