Công nghệ, Tin tức

Polymer Labs ra mắt mạng thử nghiệm Polyverse Testnet

Posted by

Nội dung chính:

  • Polymer Labs công bố ra mắt mạng thử nghiệm Polyverse Testnet.

Polymer Labs ra mắt mạng thử nghiệm Polyverse Testnet

Polymer Labs, một dự án Layer 2 tập trung vào sự tương tác của giao thức IBC vừa công bố việc ra mắt mạng thử nghiệm Polyverse, nhằm mục đích trả thưởng cho các nhà phát triển, các nhà điều hành cơ sở hạ tầng và những người xây dựng, nhằm tăng cường khả năng mở rộng của Ethereum thông qua các giải pháp Layer 2, phát triển các ứng dụng chéo chuỗi và thúc đẩy IBC trong hệ sinh thái Cosmos.

Mạng thử nghiệm Polyverse được chia thành ba giai đoạn.

  • Giai đoạn đầu tiên, Basecamp cho phép các nhà phát triển phát triển các ứng dụng phi tập trung sử dụng Polymer để thúc đẩy sự phát triển và sự tương tác mạnh mẽ của các ứng dụng sáng tạo và tăng cường công cụ phát triển trong hệ sinh thái.
  • Giai đoạn thứ hai, dự kiến ​​sẽ được phát hành trong tháng này, sẽ chọn ra một phần nhỏ các ứng dụng được phát triển trong giai đoạn đầu tiên và phát triển các động cơ khác để người dùng cuối cùng tham gia mạng thử nghiệm.
  • Giai đoạn thứ ba tập trung vào phát triển các công cụ bổ sung để hỗ trợ hoạt động của repeater operation và thu thập phản hồi về chương trình repeater incentive program.

Như đã được công bố trước đó vào tháng 1, Polymer Labs đã hoàn thành vòng gọi vốn Series A trị giá 23 triệu đô la.

CryptoViet Info – Trang kiến thức Crypto hàng đầu Việt Nam biên dịch và biên soạn,

Trân trọng.