Dự án gọi vốn, Tin tức

PublicAI gọi vốn thành công $2M trong vòng Seed

Posted by

Nội dung chính:

  • PublicAI, mạng đào tạo AI phân tán Web3, vừa kết thúc vòng gọi vốn Seed trị giá 2 triệu đô la từ các nhà đầu tư IOBC Capital, Foresight Ventures, Solana Foundation và Everstate Capital.

PublicAI gọi vốn thành công $2M trong vòng Seed

PublicAI, mạng đào tạo AI phân tán Web3, vừa kết thúc vòng Seed trị giá 2 triệu đô la từ các nhà đầu tư IOBC Capital, Foresight Ventures, Solana Foundation, Everstate Capital. Đội ngũ dự án bao gồm các giáo sư và tiến sĩ đến từ Stanford và các cựu nhân viên của Goldman Sachs và JP Morgan.

Số tiền huy động được trong vòng gọi vốn này chủ yếu sẽ được sử dụng để đẩy nhanh quá trình ra mắt và tiếp cận thị trường của network.

PublicAI sử dụng web3 để xây dựng mạng đào tạo AI phân tán, cho phép mọi người kiếm được reward (phần thưởng) bằng cách cung cấp các công việc dữ liệu.

Tiến sĩ Steven Wong, founder của PublicAI, cho biết: “PublicAI đặt mục tiêu tạo ra dữ liệu đào tạo khổng lồ với chất lượng cao bằng công nghệ blockchain ở quy mô lớn để giải quyết tất cả các vấn đề mà trí tuệ nhân tạo phải đối mặt cho đến nay và cho phép mọi người tham gia vào sáng tạo AI đồng thời chia sẻ lợi ích”.

PublicAI cung cấp những giải pháp giải quyết các thách thức mà AI LLM (Large Language Models) đang phải đối mặt trong hiện tại.

CryptoViet Info – Trang kiến thức Crypto hàng đầu Việt Nam biên dịch và biên soạn,

Trân trọng.