Thị trường, Tin tức

Q3 On-Chain Report: DAA của Stablecoin vượt quá 400.000 và sự nổi lên của DeSocial

Posted by

Nội dung chính:

  • Q3 On-Chain Report: biên soạn bởi nền tảng phát triển Web3 QuickNode và nền tảng dữ liệu tài sản số Artemis, đã được xuất bản, xác định các xu hướng chính trong lĩnh vực chuỗi khối, theo báo cáo từ Odaily.

Q3 On-Chain Report: DAA của Stablecoin vượt quá 400.000 và sự nổi lên của DeSocial

Nghiên cứu nhấn mạnh sự tăng trưởng đáng kể về hoạt động liên quan đến stablecoin trên mạng lưới blockchain. Stablecoin nổi lên là hạng mục phổ biến nhất, chiếm hơn 400,000 địa chỉ hoạt động trung bình hàng ngày (DAA: Daily Active Addresses) vào cuối quý 3.

Báo cáo cũng chú ý đến sự bứt phá của DeSocial, nhờ sức nóng từ các sản phẩm ra mắt viral trên friend.tech. Nó cho rằng ứng dụng xã hội có thể phá vỡ mức độ nhận thức hiện tại nếu đạt quy mô Web2.

Hoạt động phát triển trên OP Mainnet của Optimism tăng mạnh, cho thấy các nhà phát triển coi giải pháp mở rộng EVM là vấn đề cần giải quyết khẩn cấp.

Ngoài ra, dựa trên dữ liệu tài chính, báo cáo dự báo trò chơi và sản phẩm trí tuệ nhân tạo sẽ có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong hệ sinh thái chuỗi khối trong những năm tới.