Thị trường, Tin tức

Richard Teng tham gia đối thoại về blockchain tại Future Blockchain Summit

Posted by

Nội dung chính:

  • Giám đốc khu vực thị trường Binance – Richard Teng tham gia buổi trò chuyện với Tiến sĩ Marwan Al Zarouni, Giám đốc Trung tâm Công nghệ Blockchain của Dubai tập trung vào các chủ đề quan trọng liên quan đến không gian công nghệ blockchain.

Giám đốc khu vực thị trường của Binance tham gia đối thoại về blockchain tại Future Blockchain Summit

Richard Teng, Giám đốc khu vực thị trường của Binance, gần đây đã tham gia đối thoại quan trọng trong lĩnh vực này tại Hội nghị Future Blockchain Summit – hội nghị thượng đỉnh hàng đầu tại khu vực MENA (Trung Đông và Bắc Phi) dành riêng cho blockchain, Web 3.0, tiền điện tử, NFT, metaverse và game.

Teng đã tham gia buổi trò chuyện với Tiến sĩ Marwan Al Zarouni, Giám đốc Trung tâm Công nghệ Blockchain của Dubai.

Trong suốt buổi trò chuyện, Teng và Tiến sĩ Zarouni tập trung vào các chủ đề quan trọng liên quan đến không gian công nghệ blockchain. Một trong những vấn đề chính là thảo luận về việc phát triển khuôn khổ quản lý, điều rất quan trọng đối với cả chính quyền lẫn các đơn vị trong ngành.

Họ nhất trí về tầm quan trọng của những khuôn khổ này trong việc đảm bảo sự tăng trưởng ổn định hệ thống của công nghệ.

Giám đốc khu vực thị trường của Binance tham gia đối thoại về blockchain tại Future Blockchain Summit

Hơn nữa, các nhà lãnh đạo đã nhấn mạnh về tiến bộ đáng khen ngợi mà Dubai đã đạt được trong nỗ lực áp dụng công nghệ blockchain. Họ thảo luận về cách thức các sáng kiến dưới sự dẫn dắt của chính quyền Dubai đã đóng góp đáng kể cho việc thúc đẩy và chấp nhận công nghệ blockchain.

Việc Emirate áp dụng công nghệ được coi là một hướng đi mẫu mực để các quốc gia khác noi theo.

Các cuộc đối thoại tại Future Blockchain Summit, chẳng hạn như cuộc trò chuyện với sự tham gia của Teng và Tiến sĩ Zarouni, nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác quốc tế và sự hiểu biết lẫn nhau về công nghệ mới nổi như blockchain.

Khi việc áp dụng blockchain tiếp tục phát triển trên toàn cầu, những cuộc trao đổi như vậy dự kiến sẽ đóng một vai trò then chốt trong việc định hướng tương lai của ngành công nghiệp.

CryptoViet Info biên dịch và biên soạn,

Trân trọng.