Thị trường, Tin tức

Sàn Dex Mauve của Violet ra mắt để giao dịch Real World Assets

Posted by

Nội dung chính:

  • Sàn DEX được phát triển nhằm đáp ứng với các hậu quả từ sự sụp đổ của sàn FTX.

Sàn Dex Mauve của Violet ra mắt để giao dịch Real World Assets

Mauve, một sàn giao dịch phi tập trung (DEX) cho phép giao dịch các tài sản tuân thủ và thực, chính thức đi vào hoạt động hôm nay, công ty thông báo trong một bản tin.

Mauve là một trong những sàn DEX đầu tiên không giữ tài sản được Cơ quan Tiền tệ Cayman phê duyệt là nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP). Điều này có nghĩa là Mauve đã tuân thủ các quy định và được cấp phép hoạt động hợp pháp tại Cayman.

Mauve hướng tới các nhà phát hành tài sản cần được đảm bảo tuân thủ pháp lý và kiểm soát, cho phép hình thành các thị trường thứ cấp cho các tài sản thực (RWS) trên blockchain hoặc được token hóa như trái phiếu. Điều này giúp Mauve có thể cung cấp nền tảng giao dịch hợp pháp cho các tài sản có quy định như trái phiếu.

DEX là các ứng dụng dựa trên blockchain điều phối giao dịch các tài sản số giữa người dùng. Trong môi trường phi tập trung, người dùng giao dịch mà không cần giao nộp quyền kiểm soát tài sản của mình – như trong trường hợp sàn tập trung – nghĩa là không ai có thể lạm dụng những tài sản số này. Mauve được phát triển trực tiếp đáp ứng với hậu quả từ sự sụp đổ của sàn tập trung tiền mã hóa FTX.

Mauve là công ty con của Violet, nền tảng hạ tầng tuân thủ và xác thực cho tài chính phi tập trung (DeFi), được Brevan Howard – quỹ phòng hộ khổng lồ về tài sản số, và cánh tay đầu tư của Coinbase (COIN) hậu thuẫn. DeFi là thuật ngữ chỉ hoạt động tài chính như cho vay, giao dịch được thực hiện trên blockchain mà không sử dụng trung gian truyền thống.

Chúng tôi tin rằng tương lai của ngành tài chính sẽ nằm trên blockchain“, ông Markus Maier, đồng sáng lập Mauve cho biết. Ông bổ sung rằng, “Nền tảng là hạ tầng tuân thủ có thể lập trình của chúng tôi, Violet, được chúng tôi xây dựng chuyên biệt cho nhu cầu của các nhà phát hành tài sản có thực và nhà đầu tư thể chế“, khi ông đề cập đến các tài sản có thực.

CryptoViet Info biên dịch và biên soạn,

Trân trọng.