Thị trường, Tin tức

Sản phẩm đầu tư tài sản số thu hút vốn ròng tại tuần thứ tư liên tiếp

Posted by

Nội dung chính:

  • Các sản phẩm đầu tư tài sản số (Digital Asset Investment) liên tục thu hút dòng tiền ròng trong 4 tuần vừa qua.

Sản phẩm đầu tư tài sản số hút vốn ròng tuần thứ tư liên tiếp

Theo báo cáo của Foresight News, báo cáo mới từ CoinShares cho biết sản phẩm đầu tư tài sản số tiếp tục thu hút dòng tiền ròng trong tuần qua với giá trị 65,6 triệu USD, đánh dấu tuần thứ tư liên tiếp hút vốn ròng.

Cụ thể, các sản phẩm đầu tư vào Bitcoin ghi nhận dòng tiền ròng dương trị giá 55.3 triệu USD, trong khi các sản phẩm đầu tư vào Ethereum đã có dòng tiền ròng âm trị giá 7.4 triệu USD. Sản phẩm vị thế short đối với Bitcoin hút 1,6 triệu USD.

Sản phẩm đầu tư vào Solana cũng thu hút 15,5 triệu USD, nâng tổng dòng vốn từ đầu năm lên 74 triệu USD.

CryptoViet Info biên dịch và biên soạn,

Trân trọng.