Thị trường, Tin tức

Số lượng BTC của BlackRock IBIT sẽ có thể vượt qua Grayscale GBTC trong vòng 3 tuần

Posted by

Nội dung chính:

  • Nếu không có sự thay đổi đáng kể trong luồng vốn, số lượng BTC của BlackRock IBIT sẽ vượt qua Grayscale GBTC trong vòng 3 tuần.

Số lượng BTC của BlackRock IBIT sẽ có thể vượt qua Grayscale GBTC trong vòng 3 tuần

Theo tin từ Mars Finance, phân tích cho thấy rằng giả sử không có sự thay đổi đáng kể trong luồng vốn hiện tại, số lượng BTC được BlackRock Spot Bitcoin ETF (IBIT) nắm giữ có thể vượt qua Grayscale GBTC trong ba tuần tới.

Đến ngày 22 tháng 3, BlackRock IBIT nắm giữ 238.500 BTC, trị giá 15,5 tỷ USD theo giá hiện tại, với luồng tiền hàng ngày trung bình khoảng 274 triệu USD, tương đương khoảng 4.120 BTC mới chảy vào quỹ mỗi ngày.

image 2024 03 25 10 05 44

Trong khi đó, Grayscale GBTC hiện nắm giữ khoảng 350.252 BTC, trị giá 23 tỷ USD theo giá hiện tại. Trong hai tuần qua, luồng tiền ra hàng ngày trung bình là khoảng 277 triệu USD, tương đương với việc rút ra khoảng 4.140 BTC mỗi ngày.

Giả sử không có sự thay đổi đáng kể trong tốc độ luồng vào và ra, tổng số BTC mà BlackRock nắm giữ có thể vượt qua Grayscale vào ngày 11 tháng 4.

CryptoViet Info – Trang kiến thức Crypto hàng đầu Việt Nam biên dịch và biên soạn,

Trân trọng.