Thị trường, Tin tức

Solana ra mắt trên nền tảng phân tích dữ liệu BigQuery của Google Cloud

Posted by

Nội dung chính:

  • Google Cloud đã tích hợp Solana vào BigQuery, cung cấp khả năng phân tích và nhận thấy sâu hơn về dữ liệu lưu trữ chuỗi khối Solana.
  • Ứng dụng NFT Floor là một trong những đầu tiên khai thác dịch vụ mới này, gửi dữ liệu về bán hàng và niêm yết NFT trên Solana lên nền tảng phân tích BigQuery.

Solana ra mắt trên nền tảng phân tích dữ liệu BigQuery của Google Cloud

Google Cloud đã tích hợp Solana vào dịch vụ phân tích dữ liệu BigQuery, cho phép truy cập dễ dàng hơn vào dữ liệu dựa trên Solana. Đây là blockchain thứ 20 được hỗ trợ trên BigQuery.

Việc tích hợp được công bố lần đầu tại sự kiện Breakpoint 2022 vào tháng 10/2022. Google Cloud dự kiến đưa Solana về sử dụng trong quý 1/2023 nhưng cần thêm thời gian để hoàn thiện dữ liệu.

Tích hợp Solana giúp cung cấp góc nhìn sâu hơn về phân tích chuỗi khối thông qua BigQuery. BigQuery là kho dữ liệu không máy chủ của Google Cloud, hỗ trợ truy vấn cơ sở dữ liệu lớn với học máy/AI.

Hệ sinh thái Solana đang phát triển nhanh, tạo ra nhiều đổi mới, dữ liệu và nhận thức mới mỗi ngày. Cộng đồng Solana và ngành web3 cần truy cập nhanh, dễ dàng vào dữ liệu và nhận thức trên mạng.

Việc tích hợp giúp Solana trở nên khả dụng, minh bạch và mở hơn. Các nhà phát triển, doanh nghiệp và người dùng đều có thể truy vấn dữ liệu Solana trên BigQuery.

Chi tiết về việc Floor khai thác dữ liệu NFT Solana trên BigQuery:

Floor là một ứng dụng NFT đa chuỗi, là một trong những dự án đầu tiên khai thác việc Solana được tích hợp vào BigQuery để triển khai các trường hợp sử dụng mới.

Floor gửi dữ liệu về các giao dịch bán và niêm yết NFT Solana lên nền tảng BigQuery.

Theo CEO Chris Maddern của Floor, có nhiều dữ liệu off-chain nhưng liên quan đến dữ liệu onc-chain hiện chưa được khai thác triệt để.

Quỹ Solana Foundation cho biết truy cập và phân tích dữ liệu NFT trên Solana trước đây khó khăn đối với người dùng thông thường.

Với việc kết hợp dữ liệu công khai on-chain và thông tin riêng của Floor, giờ đây có thể phân tích sâu hơn thị trường NFT Solana.

CryptoViet Info biên dịch và biên soạn,

Trân trọng.