Thị trường, Tin tức

Solana (SOL) Developer công bố báo cáo mới với một số thay đổi tích cực

Posted by

Nội dung chính:

  • Quỹ Solana (SOL) báo cáo sự gia tăng đáng kể trong việc tuyển dụng và giữ chân Developer cho đến năm 2023. Quỹ cho rằng sự tăng trưởng này là nhờ các công cụ tiên tiến và tài nguyên giáo dục có sẵn trong hệ sinh thái Solana.

Solana (SOL) Developer công bố báo cáo mới với một số thay đổi tích cực

Quỹ Solana (SOL) báo cáo sự gia tăng đáng kể trong việc tuyển dụng và giữ chân Developer cho đến năm 2023. Quỹ cho rằng sự tăng trưởng này là nhờ các công cụ tiên tiến và tài nguyên giáo dục có sẵn trong hệ sinh thái Solana.

Theo báo cáo do Solana Foundation chuẩn bị, tỷ lệ giữ chân Developer hàng quý trong hệ sinh thái Solana đã tăng từ 31% lên hơn 50% vào năm 2023.

Quỹ cho rằng sự tăng trưởng này là nhờ những cải tiến trong việc tuyển dụng Developer và gia tăng cơ hội trong hệ sinh thái. Báo cáo đánh giá tỷ lệ giữ chân bằng cách đo số lượng Developer đã thực hiện ít nhất một giao dịch trong ba tháng liên tiếp.

Báo cáo cũng nhấn mạnh rằng khoảng 400-500 Developer SOL tốt nghiệp từ nhiều chương trình đào tạo dành cho Developer sáu tháng một lần. Đồng thời, số lượng tin tuyển dụng đã tăng 500% trong năm.

Theo dữ liệu của GitHub, tỷ lệ giữ chân tăng lên đã giúp giữ chân 2.500 đến 3.000 Developer hệ sinh thái SOL hoạt động hàng tháng cho đến năm 2023. Quỹ Solana cũng cho rằng hoạt động gia tăng này là nhờ các công cụ cải tiến dành cho nhiều chương trình lập trình ngôn ngữ và các tài nguyên giáo dục bổ sung. Tuy nhiên, tổ chức này cũng thừa nhận rằng cần có những cải tiến trong các lĩnh vực như testing và debug.

Solana Foundation viết và cho biết thêm: “Hơn 3.000 dự án đã được triển khai trong ba năm qua và hơn 600 triệu USD đã được huy động cho các dự án được gửi tới hackathons”.

“Số lượng đơn đăng ký dự án tăng lên sau mỗi cuộc hackathon. Hơn 900 đơn đăng ký đã được gửi cho cuộc thi hackathon Solana Hyperdrive vừa qua.”

Sự gia tăng hoạt động của Developer trong hệ sinh thái Solana vào năm 2023 cùng là một năm phát triển mạnh mẽ của đồng tiền điện tử gốc SOL của Solana. SOL đã từng giảm xuống còn 8 USD do cuộc khủng hoảng FTX nay đã tăng lên trên 120 USD vào năm 2023.

CryptoViet Info biên dịch và biên soạn,

Trân trọng.