Pháp lý, Tin tức

Spot Ethereum ETF có 50% cơ hội được phê duyệt vào tháng 5 tới đây

Posted by

Nội dung chính:

  • 3 công ty quản lý tài sản hàng đầu bao gồm Grayscale, Galaxy, Bitwise cho biết Spot Ethereum ETF có 50% cơ hội được phê duyệt vào tháng 5 tới đây.

Spot Ethereum ETF có 50% cơ hội được phê duyệt vào tháng 5 tới đây

3 công ty quản lý tài sản hàng đầu bao gồm Grayscale, Galaxy, Bitwise cho biết trong cuộc thảo luận ngày 13/2 rằng các quỹ Spot ETF Ethereum đang chờ xử lý và có 50% cơ hội được phê duyệt vào tháng 5 này.

Hiện tại có 8 công ty dự định cung cấp ETH ETF bao gồm 3 công ty nói trên và VanEck, ARK, 21Shares , Hashdex, BlackRock (iShares), Fidelity và Franklin Templeton.

SEC phải phê duyệt hoặc từ chối đơn đăng ký của VanEck trước ngày 23/5. Mặc dù không nhất thiết phải phê duyệt quỹ nhưng SEC có thể sẽ quyết định đồng thời các đơn đăng ký tương tự khác.

Steve Kurz, Global Head của Galaxy cũng dự đoán tỷ lệ chấp thuận là 75% vào cuối năm 2024 này.

CryptoViet Info – Trang kiến thức Crypto hàng đầu Việt Nam biên dịch và biên soạn,

Trân trọng.