Thị trường, Tin tức

Standard Chartered Bank: Ether có thể đạt 8.000 USD vào cuối năm 2026

Posted by

Nội dung chính:

  • Theo Ngân hàng Standard Chartered, Ether có tiềm năng đạt 8.000 USD vào cuối năm 2026.
  • Mức giá này chỉ được coi là bước khởi đầu của hành trình của Ether hướng tới khoảng giá dài hạn ước tính trước đó của ngân hàng là 26.000 – 35.000 USD.

Standard Chartered Bank: Ether có thể đạt 8.000 USD vào cuối năm 2026

Dự báo về giá Ether vào cuối năm 2026 của Ngân hàng Standard Chartered:

  • Hiện tại giá Ether là khoảng 1.600 USD. Theo dự báo, giá Ether có thể đạt 8.000 USD vào cuối năm 2026. Đây là mức tăng gấp 5 lần so với giá hiện tại.
  • Lý do là Ethereum đã thiết lập được sự thống trị trong các nền tảng hợp đồng thông minh. Bên cạnh đó, Ether được ứng dụng ngày càng nhiều trong các lĩnh vực gaming và token hóa.
  • Đây chỉ là khởi đầu cho hành trình của Ether hướng tới khoảng giá dài hạn ước tính trước đó là 26.000 – 35.000 USD.

Mức 8.000 USD dự kiến của ETH được coi là bước đầu tiên trên con đường hướng tới khoảng định giá cấu trúc dài hạn từ 26.000 đến 35.000 USD mà ngân hàng đã tuyên bố trước đó, ông Kendrick nói. Trong khi định giá dài hạn đó dựa trên các ứng dụng và nguồn doanh thu trong tương lai của Ethereum có thể chưa xuất hiện, các ứng dụng thực tế trong lĩnh vực gaming và token hóa sẽ hỗ trợ sự phát triển của chúng, theo ông Kendrick.

image 2023 10 12 09 43 23

Ethereum sẽ củng cố vị trí thống trị của mình

Các mạng scaling Layer 2 của Ethereum cũng có khả năng phát triển, chủ yếu là nhờ các nâng cấp kỹ thuật sắp tới của Ethereum, chẳng hạn như proto-danksharding, giúp giảm phí giao dịch trên các nền tảng này, ông Kendrick nói. Điều này, theo ông, sẽ “giúp củng cố vị thế thống trị của Ethereum trong không gian hợp đồng thông minh, do đó tăng tỷ lệ P/E của nó (nếu không phải doanh thu) trong vài năm tới”.

Sự kiện bitcoin halving dự kiến vào khoảng tháng 4/2024 cũng sẽ giúp tất cả tài sản kỹ thuật số, đặc biệt là ETH – đồng tiền điện tử lớn thứ 2, theo ông Kendrick. “Sau đó, quy định tiềm năng và quỹ ETF spot tại Mỹ sẽ có lợi cho ETH cũng như BTC; chúng tôi dự đoán điều này vào cuối năm 2024, sau bầu cử ở Mỹ,” ông nói thêm.

Tất cả các yếu tố này có thể đẩy giá ETH lên 4.000 USD vào cuối năm 2024, theo ông Kendrick, vẫn thấp hơn mức giá cao nhất trước đây của ETH là 4.866 USD, đạt được vào cuối năm 2021.

Vào tháng 4 năm nay, ông Kendrick cũng ước tính một mức giá cao kỷ lục 100.000 USD cho bitcoin vào cuối năm 2024, nói rằng “mùa đông tiền điện tử cuối cùng đã kết thúc”. Giá bitcoin hiện tại là khoảng 27.300 USD.

CryptoViet Info biên dịch và biên soạn,

Trân trọng.