Thị trường, Tin tức

Starknet Foundation công bố phân phối 50 triệu $STRK cho Early Starknet Community

Posted by

Nội dung chính:

  • Starknet Foundation giới thiệu Chương trình Thành viên Cộng đồng Sớm (ECMP)

Starknet Foundation giới thiệu Chương trình Thành viên Cộng đồng Sớm (ECMP)

Đây là một sáng kiến có cấu trúc được thiết kế để trao quyền và hỗ trợ cộng đồng nhằm thúc đẩy sự phát triển của mạng. 50 triệu $STRK đã được dành cho sáng kiến này.

50 triệu $STRK bao gồm phần thưởng cho những người đóng góp thảo luận về các cuộc thảo luận kỹ thuật, tổ chức sự kiện và xuất bản nội dung thường xuyên. Đăng ký mở cho đến ngày 23/11/2023 và có quyết định cuối cùng vào ngày 29/12.

CryptoViet Info biên dịch và biên soạn,

Trân trọng.