Công nghệ, Tin tức

Starknet thông báo nâng cấp và di chuyển sang Sepolia Testnet

Posted by

Nội dung chính:

  • Starknet đã công bố kế hoạch nâng cấp cộng đồng lên phiên bản V0.12.3 và V0.13.0, đồng thời dự kiến chuyển mạng thử nghiệm sang Sepolia sau khi Goerli ngừng hỗ trợ. Goerli sẽ được duy trì hỗ trợ cho đến cuối năm 2023.

Starknet thông báo nâng cấp và di chuyển sang Sepolia Testnet

Cụ thể, phiên bản V0.12.3 sẽ giới thiệu việc loại bỏ feeder gateway và sửa đổi validate của hợp đồng tài khoản. Trong khi đó phiên bản V0.13.0 sẽ bổ sung loại giao dịch mới V3, giúp làm nền tảng cho việc thanh toán phí giao dịch bằng token STRK, loại trừ ETH, thị trường phí, paymaster và nonce generalization.

Các nâng cấp này hứa hẹn tối ưu hóa hiệu suất, bảo mật và khả năng mở rộng cho mạng Starknet, đồng thời củng cố nền tảng cho việc áp dụng rộng rãi các tiện ích tài chính trên layer 2 Ethereum trong tương lai.

Phiên bản V0.13.0 sẽ giới thiệu Cairo mới v2.4.0, hỗ trợ chuỗi ký tự và các phép toán cơ bản trên chuỗi.

Lộ trình nâng cấp: Ngày 19/11 cho V0.12.3 nâng cấp Goerli; Ngày 11/12 cho V0.12.3 nâng cấp chính mạng, sớm hơn 1 tuần so với dự kiến.

Ngày 5/12 cho V0.13.0 nâng cấp Goerli, có thể trễ lại 1 tuần sang ngày 13/12.

Ngày 22/1/2024 cho V0.13.0 nâng cấp chính mạng, chờ phê duyệt quản trị.

Starknet sẽ bắt đầu di chuyển sang mạng thử nghiệm Sepolia từ ngày 15/11. Các công cụ phát triển Starknet cũng sẽ chuyển sang Sepolia từ thời điểm này.

CryptoViet Info biên dịch và biên soạn,

Trân trọng.