Thị trường, Tin tức

Sự suy giảm địa chỉ ví hoạt động của Solana chỉ là một phần của câu chuyện

Posted by

Nội dung chính:

  • Sự sụt giảm địa chỉ ví hoạt động hàng ngày của Solana không cho thấy sự giảm đáng kể về người dùng “thực tế”, Austin Federa của Solana Foundation cho biết.
  • Việc các bot sử dụng mạng ít hơn có thể giải thích cho sự sụt giảm này.

Sự suy giảm địa chỉ ví hoạt động của Solana chỉ là một phần của câu chuyện

Mặc dù gần đây có nhiều sự phát triển mà hầu hết mọi người đều coi là tích cực, số lượng địa chỉ hoạt động hàng ngày sử dụng Solana gần đây đã chạm đáy.

Nhưng điều đó không cho thấy sự giảm đáng kể về người dùng “thực tế”, theo Austin Federa của Quỹ Solana, người đứng đầu chiến lược tạm thời cho blockchain Layer 1.

“Có thể có ít bot hoạt động trên mạng hơn, nhưng điều chúng tôi thực sự quan tâm là bao nhiêu người đang sử dụng mạng”, Federa nói với The Block. “Điều chúng tôi thấy là con người thực sự, những ví đang trả phí của chính họ, dữ liệu giữ chân khách hàng vẫn rất tốt.”

Số lượng địa chỉ hoạt động hàng ngày trên Solana, sử dụng mức trung bình 7 ngày, đã giảm từ hơn 300k vào giữa tháng 8 xuống khoảng 204k vào cuối tháng, theo Bảng điều khiển Dữ liệu của The Block.

Chỉ số 7DMA cho phép thấy giá trị trung bình của một điểm dữ liệu trong 7 ngày qua, giúp phát hiện xu hướng. Sự sụt giảm địa chỉ hoạt động hàng ngày trên mạng Solana đã được bắt gặp.

Số lượng bot ít hơn

“Giả định của tôi là số bot trên mạng giảm bởi các kỹ thuật kinh tế thúc đẩy hoạt động của chúng đã bị loại bỏ trong nâng cấp. Nhiều điều này triển khai trong Q1”, Federa nói.

Federa cũng cho rằng trader chỉ cần trả phí ưu tiên như trên Ethereum thay vì vận hành nhiều bot. Điều này có thể góp phần giảm địa chỉ hoạt động.

Phân tích viên Kevin Peng của The Block cũng không quá lo ngại về giảm địa chỉ hoạt động gần đây của Solana. Anh nhất quán lạc quan về Solana.

Peng cho rằng phí giao dịch phản ánh tốt hơn sự sẵn sàng trả phí của người dùng, thay vì số địa chỉ dễ bị ảnh hưởng ngắn hạn.

CryptoViet Info biên dịch và biên soạn,

Trân trọng.