Thị trường, Tin tức

Tether công bố chứng thực cho quý 3 năm 2023

Posted by

Nội dung chính:

  • Phần dự trữ tiền mặt và tương đương tiền mặt cao nhất mọi thời đại ở mức 85.7%, mang lại ~ 1 tỷ USD cho Tether.

Tether công bố chứng thực cho quý 3 năm 2023

Rủi ro tín phiếu kho bạc Mỹ (trực tiếp và gián tiếp) ở mức $72.6B. Giảm các khoản vay có bảo đảm xuống còn $330M.

Đầu tư vào năng lượng, khai thác Bitcoin và công nghệ P2P không được tính vào dự trữ – dự trữ vượt mức ổn định ở mức $3.2B

photo 2023 11 01 15 04 19

Sự biến động của Bitcoin và vàng có tác động tối thiểu đến dự trữ dư thừa, mang lại các biện pháp quản lý rủi ro vững chắc.

CryptoViet Info biên dịch và biên soạn,

Trân trọng.