Thị trường, Tin tức

TrueUSD để lộ thông tin địa chỉ ví khách hàng

Posted by

Nội dung chính:

  • Khách hàng TrueUSD đã nhận được email cảnh báo về sự cố mất an ninh có thể làm lộ thông tin cá nhân của họ.

TrueUSD để lộ thông tin địa chỉ ví khách hàng

Nhà phát hành stablecoin TrueUSD bị tấn công bởi sự cố mất an ninh bên thứ ba dẫn đến tiết lộ thông tin cá nhân của một số khách hàng.

Thông tin bị lộ bao gồm tên, họ của khách hàng, địa chỉ email và số điện thoại (đối với khách hàng mở tài khoản từ 2018-2019). Địa chỉ cư trú, ngày sinh, tên ngân hàng, lịch sử giao dịch và địa chỉ công khai tài khoản blockchain cũng bị tiết lộ.

Sự cố liên quan đến công ty cung cấp dịch vụ ngân hàng, mở tài khoản khách hàng và quản lý sản phẩm trước đây của TrueUSD là TrueCoin.

Mô hình tấn công bên thứ ba

TrueCoin là công ty cũ cung cấp dịch vụ ngân hàng, mở tài khoản khách hàng và quản lý sản phẩm cho TrueUSD.

Vào ngày 20/9, một nhà cung cấp bên thức ba thông báo cho TrueCoin về sự thay đổi tài khoản bất thường do nhà cung cấp hỗ trợ của họ bị xâm phạm.

TrueCoin bắt đầu điều tra và ngăn chặn truy cập trái phép. Tuy nhiên hệ thống nội bộ của TrueCoin không bị ảnh hưởng.

Qua điều tra ban đầu, TrueCoin xác định sự cố là do nhà cung cấp hỗ trợ bị xâm phạm, không phải từ bên trong nội bộ.

Sự cố này dẫn đến việc tiết lộ thông tin cá nhân của một số khách hàng TrueUSD qua hệ thống cũ của TrueCoin.

CryptoViet Info biên dịch và biên soạn,

Trân trọng.