Thị trường, Tin tức

TVL các mạng lưới Ethereum Layer2 tăng 8,29% sau một tuần

Posted by

Nội dung chính:

  • Theo dữ liệu từ L2BEAT cập nhật trên BTC.com, tổng giá trị khóa (TVL) trên các mạng Ethereum Layer2 đã đạt 13,68 tỷ USD, tăng 8,29% so với tuần trước.

 TVL các mạng lưới Ethereum Layer2 tăng 8,29% sau một tuần

Cụ thể:

  • TVL của Arbitrum One là 7,52 tỷ USD, tăng 6,78% so với tuần trước.
  • TVL của OP Mainnet đạt 3,58 tỷ USD, tăng 12,93% so với tuần trước.
  • TVL của Polygon zkEVM là 105 triệu USD, tăng 39,11% so với tuần trước.
  • Trong khi TVL của Scroll là 37,97 triệu USD, tăng 14,62% so với tuần trước.

Sự gia tăng mạnh mẽ về TVL phản ánh sự quan tâm ngày càng lớn của cộng đồng đối với các giải pháp mạng lớp 2 trên Ethereum nhằm cải thiện khả năng mở rộng và giảm chi phí giao dịch. BTC.com sẽ tiếp tục theo dõi sự phát triển của thị trường này.

CryptoViet Info biên dịch và biên soạn,

Trân trọng.