Pháp lý, Tin tức

Twitter (X) đã nhận được giấy phép cần thiết để tiếp nhận thanh toán bằng tiền điện tử

Posted by

Nội dung chính:

  • Twitter đã nhận được giấy phép Rhode Island Currency Transmission License, đây cũng là giấy phép bắt buộc để tiếp nhận thanh toán bằng tiền điện tử.

Twitter (X) đã nhận được giấy phép cần thiết để tiếp nhận thanh toán bằng tiền điện tử

Twitter, hay X như tên mới, đã nhận được Rhode Island Currency Transmission License, đây là giấy phép bắt buộc cho hoạt động giao dịch tiền điện tử tại tiểu bang này.

Giấy phép này có thể cho phép Twitter cung cấp dịch vụ liên quan đến tiền số như lưu trữ, chuyển tiền và trao đổi tài sản số thay mặt người dùng.

Theo Sở Quản lý Kinh doanh Rhode Island, bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào “kiểm soát tiền số hoặc giao dịch tiền số thay mặt người khác” đều cần phải có giấy phép này do Twitter đã nhận được. Bao gồm ví tiền số, sàn giao dịch và nhà xử lý thanh toán có quyền kiểm soát quỹ trong ví.

Thông tin thêm:

  • Gần đây Twitter hướng tới mục tiêu trở thành một công ty thanh toán. Công ty cũng mở rộng tham gia vào không gian tiền mã hóa trong quá khứ.
  • Họ hợp tác với Strike, một ứng dụng thanh toán Bitcoin, để người dùng có thể gửi và nhận tiền tip Bitcoin. Cũng hỗ trợ hiển thị địa chỉ Bitcoin và Ethereum trong hồ sơ người dùng.
  • Gần đây có tin đồn Musk muốn biến X thành loại PayPal hiện đại.

Nên việc nhận giấy phép thanh toán tiền số này phù hợp với chiến lược biến Twitter thành một nền tảng thanh toán tiên tiến hơn.