Thị trường, Tin tức

Union Labs huy động được 4 triệu đô la để phát triển cross-chain bridge được hỗ trợ bởi ZK proofs

Posted by

Nội dung chính:

  • Union Labs đã huy động được 4 triệu đô la tài trợ ban đầu để phát triển cross-chain bridge được hỗ trợ bởi ZK proofs.
  • Các công ty liên doanh Galileo, Semantic Ventures, Tioga Capital, Nascent, Lightshift và Chorus One đã tham gia đầu tư.

Union Labs huy động được 4 triệu đô la để phát triển cross-chain bridge được hỗ trợ bởi ZK proofs

Dự án phát triển khả năng tương tác Blockchain Union Labs vừa huy động được 4 triệu đô la tài trợ ban đầu để xây dựng cầu nối kết nối các mạng Layer 1 và Layer 2 khác nhau với zero-knowledge (ZK) proofs.

Khoản đầu tư được dẫn dắt bởi các công ty liên doanh bao gồm Galileo, Semantic Ventures, Tioga Capital và Nascent. Các nhà đầu tư khác trong vòng này bao gồm Lightshift và Chorus One. Số vốn huy động được sẽ được sử dụng cho nỗ lực tuyển dụng và mở rộng.

Khác với các giải pháp cầu nối hiện nay, Union không trao quyền đặc biệt cho các relayer. Điều này đảm bảo khóa riêng tư không bị đe dọa bởi tấn công an ninh do relayer không thể kiểm soát giao thức. Thông điệp được xác thực bằng bằng chứng ZK thay vì trao quyền cho relayer. Đây là điểm mạnh của giải pháp Union, giúp tăng tính an toàn cho quá trình cầu nối giữa các blockchain.

“Những vụ hack nổi bật nhất là tấn công vào các cầu nối, tuy nhiên chúng vẫn là cơ sở hạ tầng quan trọng đối với hầu hết các dự án. Điều này cho thấy nhu cầu phát triển sản phẩm an toàn và bền vững hơn. Là trách nhiệm của chúng tôi để đổi mới cách bảo vệ tài sản này, thúc đẩy áp dụng công nghệ ZK để xây dựng tương lai giao tiếp liên chuỗi an toàn và tương thích”, Karel Kubat, founder của Union Labs cho biết.

Phân tích kiến ​​trúc: Các thành phần ZK bridge của Union

Chi tiết về cấu trúc cầu nối ZK của Union:

  • Bao gồm 2 thành phần chính: CometBLS – cơ chế đồng thuận và Galois – hệ thống chứng minh ZK.
  • CometBLS cho phép chuyển tài sản từ bất kỳ chuỗi nào lên bất kỳ chuỗi nào mà không cần trung gian, oracle hoặc multi-signatures.
  • CometBLS bổ sung cho giao thức đồng thuận Tendermint của Cosmos.

CryptoViet Info biên dịch và biên soạn,

Trân trọng.