Thị trường, Tin tức

Verified USD Foundation vừa ra mắt stablecoin USDV

Posted by

Nội dung chính:

  • Verified USD Foundation – tổ chức phi lợi nhuận vừa ra mắt stablecoin mới có tên USDV
  • USDV hứa hẹn cách tiếp cận cách mạng trong việc gắn liền với USD một cách minh bạch thông qua việc token hóa trái phiếu kho bạc Mỹ.
  • Điều này mang lại tính minh bạch cao hơn so với các stablecoin hiện có.
  • USDV hướng tới giải quyết bài toán lưu thông và thanh toán tiền số một cách hiệu quả hơn.
  • Ra mắt USDV có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển hệ sinh thái ổn định và minh bạch cho tiền điện tử.

Verified USD Foundation - tổ chức phi lợi nhuận vừa ra mắt stablecoin mới có tên USDV

Quỹ Verified USD Foundation sẽ thúc đẩy mô hình phát triển hệ sinh thái công bằng và toàn diện Những đơn vị lớn như Bitget, Curve, Matrixport và Stargate nằm trong số 23 người đóng góp ban đầu cho USDV khi ra mắt.

USDV là stablecoin do cộng đồng điều hành, được hỗ trợ hoàn toàn bởi sự minh bạch và ổn định trên chuỗi khối của rổ tài sản là trái phiếu kho bạc Mỹ biến đổi (T-bills). USDV hoạt động trên nhiều chuỗi khối, tương thích với chuẩn ERC-20. Mỗi USDV tương đương 1 USD.

Quỹ dự trữ cơ sở của USDV là các tài sản thực token hóa (RWA), mang lại giá ổn định. USDV cung cấp minh bạch thông qua chứng minh quyền sở hữu, làm giảm khoảng cách thông tin giữa các bên trong hệ sinh thái.

Verified USD Foundation là tổ chức phi lợi nhuận, hướng tới xây dựng hệ sinh thái stablecoin bền vững và công bằng. Họ áp dụng thuật toán ColorTrace do LayerZero phát triển, đảm bảo phân phối công bằng giữa các bên xác thực.

Chủ tịch Quỹ nhấn mạnh USDV mang lại bước tiến lớn về công nghệ stablecoin. USDV hỗ trợ mô hình cộng tác cộng đồng, nơi những người tạo điều kiện cho các ứng dụng stablecoin có thể đóng góp giá trị.

Quỹ hợp tác với các đóng góp viên để triển khai các ứng dụng có tác động thực, dựa trên tính minh bạch và ổn định.

Được hỗ trợ bởi tính minh bạch của tài sản on-chain

Quỹ Verified USD Foundation chọn Short-term Treasury Bill Token (STBT) của Matrixport làm tài sản dự trữ ban đầu cho USDV. Tất cả giao dịch USDV đều có thể theo dõi on-chain và truy xuất trên Etherscan.

Hợp đồng thông minh của USDV đã trải qua kiểm tra an ninh nghiêm ngặt bởi các bên thứ ba như OtterSec, Zellic.io và Paladin. CEO Matrixport John Ge cho biết việc đưa tài sản thực lên on-chain sẽ là xu hướng chính cho ngành tài sản mã hóa. Matrixport vinh dự STBT được chọn làm tài sản dự trữ đầu tiên của Quỹ.

Matrixport không ngừng nâng cao minh bạch và đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn, bảo mật dành cho khách hàng thường xuyên.

STBT là token tiêu chuẩn ERC-1400, mỗi STBT tương đương 1 USD giá trị tài sản ròng, được hỗ trợ hoàn toàn bởi trái phiếu kho bạc ngắn hạn từ 6 tháng và thỏa thuận mua lại ngược bảo đảm bằng trái phiếu kho bạc.

Thiết kế cho nhà đầu tư chuyên nghiệp, STBT trao quyền kiểm tra dự trữ thực tế cho cộng đồng USDV. Ra mắt tháng 2/2023, STBT hiện là token hóa trái phiếu kho bạc hàng đầu trên chain Ethereum.

ColorTrace

USDV sử dụng ColorTrace, thuật toán mới do LayerZero phát triển. ColorTrace cho phép các bên tham gia cộng đồng nhận được khoản thưởng minh bạch, công bằng đổi với đóng góp của họ cho hệ sinh thái stablecoin.

Hệ thống này cho phép các bên xác thực đánh dấu token đang lưu hành và truy cập khoản thưởng từ dự trữ on-chain một cách minh bạch, không gây tranh chấp.Theo CTO Ryan Zarick của LayerZero, ColorTrace giải quyết thách thức về việc gán quyền sử dụng đối với token đồng nhất.

Áp dụng ColorTrace có tiềm năng phân phối công bằng hơn cho tất cả đóng góp viên.

USDV tích hợp với chuẩn Omnichain Fungible Tokens (OFT) do LayerZero phát triển, cho phép hoạt động liền mạch giữa các blockchain. Ban đầu USDV sẽ ra mắt trên Ethereum, BNB Smart Chain, Avalanche, Arbitrum và Optimism.

Về mặt công nghệ, USDV có khả năng tương tác giữa tất cả các chuỗi được hỗ trợ bởi LayerZero hiện là hơn 40 chuỗi. Điều này mở rộng khả năng tiếp cận và đa dạng hóa các ứng dụng USDV, tạo điều kiện cho phát triển hệ sinh thái.

Chi tiết về Verified USD Foundation:

Mục tiêu chính của Quỹ bao gồm giám sát quản trị, tầm nhìn chiến lược và thu hút các bên đóng góp cộng đồng cho hệ sinh thái USDV.

Quỹ hướng đến tạo ra các giao dịch trên chuỗi và ngoài chuỗi diễn ra một cách suôn sẻ, công bằng và minh bạch trong hệ sinh thái Web3.

Quỹ cam kết xây dựng hệ sinh thái hợp tác, phân phối giá trị công bằng cho các bên đóng góp, thúc đẩy sự hợp tác và bền vững lâu dài.

Hoạt động theo mô hình SPV, Quỹ duy trì tiêu chuẩn cao về minh bạch và trách nhiệm giám sát, ưu tiên lợi ích của người nắm giữ USDV.

CryptoViet Info biên dịch và biên soạn,

Trân trọng.