Thị trường, Tin tức

Vốn hóa thị trường của các tài sản Proof of Stake giảm 7%

Posted by

Nội dung chính:

  • Thị trường vốn hóa của các tài sản Proof of Stake giảm 7%, xuống còn 254 tỷ USD.

 Vốn hóa thị trường của các tài sản Proof-of-Stake giảm 7%

Báo cáo so sánh số liệu của quý gần nhất với quý trước. Thị trường vốn hóa PoS giảm 7% xuống 254 tỷ USD, staking rewards tăng 3% lên 74 tỷ USD. Lợi suất PoS staking yield giảm 4%, xuống còn 10,2%.

Tỷ trọng thị phần của PoS so với thị trường tiền điện tử giảm 2%, xuống còn chiếm 22%.

Dù số liệu giảm theo quý, tuy nhiên từ góc độ năm qua vẫn tăng. Điều này cho thấy thị trường đang hồi phục sau giai đoạn giảm sâu.

Báo cáo nhận định xu hướng giảm là do ảnh hưởng bởi tình hình kinh tế vĩ mô và thiếu các yếu tố thúc đẩy ngắn hạn.

CryptoViet Info biên dịch và biên soạn,

Trân trọng.