Thị trường, Tin tức

X nhận giấy phép chuyển tiền tại một số tiểu bang và đang phát triển hệ thống thanh toán toàn cầu

Posted by

X nhận giấy phép chuyển tiền tại một số tiểu bang và đang phát triển hệ thống thanh toán toàn cầu

Theo thông tin, X, còn gọi là Twitter trước đây, vừa thông báo rằng họ đã nhận được giấy phép chuyển tiền tại một số tiểu bang và đang phát triển ra mắt hệ thống thanh toán toàn cầu.

Bên cạnh đó, X đã chi trả hơn 20 triệu USD cho cộng đồng sáng tạo cho đến nay.

CryptoViet Info biên dịch và biên soạn,

Trân trọng.