Thị trường, Tin tức

ZETA (ZetaChain) sẽ có trên OKX Jumpstart

Posted by

Nội dung chính:

  • OKX vừa thông báo, ZETA (ZetaChain) sẽ có trên OKX Jumpstart.

ZETA (ZetaChain) sẽ có trên OKX Jumpstart

Jumpstart Mining OKX sẽ bắt đầu lúc 10:00 UTC, ngày 30 tháng 1 năm 2024 và sẽ kết thúc vào 00:00 UTC, ngày 01/02/2024.

Tổng cộng có 10.500.000 ZETA sẽ được chia đều cho 2 pool staking (BTC và OKB). Số lượng Staking BTC và OKB tối đa của mỗi người tham gia lần lượt là 0.3 #BTC và 200 #OKB

Phân bổ tokenomics

  • Total supply: 2,100,000,000 trong đó:
  • Jumpstart: 0.50%
  • User Growth Pool: 9.50%
  • Ecosystem Growth Fund: 12.00%
  • Core Contributors: 22.50%
  • Liquidity Incentives: 5.50%
  • Validator Incentives: 10.00%
  • Protocol Treasury: 24.00%

Điều kiện tham gia

CryptoViet Info – Trang kiến thức Crypto hàng đầu Việt Nam biên dịch và biên soạn,

Trân trọng.