Thị trường, Tin tức

zkSync vượt xa Ethereum về khối lượng giao dịch hàng tháng nhờ inscription

Posted by

Nội dung chính:

  • Giải pháp mở rộng tốc độ xử lý cho Ethereum trên Layer 2 zkSync đã xử lý nhiều giao dịch hơn so với Ethereum mainnet trong tháng qua.
  • zkSync đã xử lý 34,7 triệu giao dịch trong 30 ngày, vượt xa 34,2 triệu giao dịch của Ethereum trong cùng kỳ.

zkSync vượt xa Ethereum về khối lượng giao dịch hàng tháng nhờ inscription

zkSync, giải pháp mở rộng tốc độ xử lý Layer 2 cho Ethereum, đã ghi nhận nhiều giao dịch hơn so với Ethereum mainnet trong vòng một tháng, xử lý 34,7 triệu giao dịch trong vòng 30 ngày qua.

Tổng cộng 34,2 triệu giao dịch đã được ghi nhận trên Ethereum mainnet trong cùng kỳ, theo dữ liệu của L2Beat. Đứng tiếp theo là Arbitrum, với 31,4 triệu giao dịch trong vòng 30 ngày qua.

Sự tăng trưởng gần đây về khối lượng giao dịch trên zkSync được cho là nhờ sự lan tỏa của inscription (ban đầu được tạo ra trên Bitcoin) đến các mạng EVM bao gồm hầu hết các chuỗi Layer 2.

Dữ liệu từ L2Beat cho thấy zkSync có đợt tăng trưởng hàng tháng lớn nhất vào ngày 16/12. Đó là khi sync inscription được triển khai trên network và chiếm 4,6 triệu trong tổng số 5,3 triệu giao dịch trong ngày đó, theo dữ liệu của Dune được tổng hợp bởi nhà phân tích Dragonfly Hildobby.

Những giao dịch liên quan đến Inscription

zkSync hoạt động như một mạng Layer 2 trên Ethereum mainnet. Bằng cách gom hàng trăm hoặc hàng nghìn giao dịch vào một cryptographic proof giúp xác minh các giao dịch nhanh hơn và rẻ hơn nhiều so với mainnet.

Kể từ giữa tháng 12, các giao dịch liên quan đến inscription đã góp phần vào hoạt động chung của zkSync, giúp nó vượt qua cả Ethereum và các Layer 2 khác về khối lượng giao dịch.

Inscription là những dữ liệu nhúng trong giao dịch calldata, có thể được sử dụng để tạo ra các token và NFT thay thế, tương tự như Ordinals trên Bitcoin. Các token như vậy bao gồm Ethscriptions trên Ethereum, Doginals trên Dogecoin và Solana Inscriptions trên Solana.

CryptoViet Info biên dịch và biên soạn,

Trân trọng.