Dự án gọi vốn, Tin tức

Bitcoin Layer 2 Bitfinity đang ở mức định giá 130 triệu USD

Posted by

Nội dung chính:

  • Bitfinity, một mạng layer 2 tương thích với EVM (Ethereum Virtual Machine) dựa trên giao thức Internet Computer, đã huy động được tổng cộng 7 triệu đô la từ các vòng gọi vốn tokens rounds, với giá trị định giá mới nhất đạt 130 triệu đô la, theo thông tin từ Max Chamberlin, một trong những người sáng lập Bitfinity, cho biết.

Bitcoin Layer 2 Bitfinity đang ở mức định giá 130 triệu USD

Bitfinity, một dự án blockchain phát triển mạng layer 2 của Bitcoin dựa trên giao thức Internet Computer, đã huy động được tổng cộng 7 triệu đô la.

Những nhà đầu tư bao gồm Polychain Capital, ParaFi Capital, Warburg Serres, Dokia Capital và Draft Ventures, theo Max Chamberlin, một trong những người sáng lập Bitfinity. Việc huy động vốn được thực hiện trong hai giai đoạn — một vòng gọi vốn mầm lên đến khoảng 1 triệu đô la vào năm 2021 và một vòng tăng trưởng với số tiền còn lại được đóng vào tháng 6 năm ngoái. Cả hai đều là vòng gọi vốn thông qua tokens, với vòng thứ hai đưa giá trị định giá của Bitfinity lên 130 triệu đô la.

Bitfinity đã chọn thông báo về việc huy động vốn vào thời điểm này để tạo ra sự mong đợi trước khi khởi chạy mạng chính của họ, theo Chamberlin. Hiện tại đang ở giai đoạn testnet, Bitfinity dự định ra mắt mainnet vào cuối tháng này hoặc đầu tháng 2, theo Chamberlin.

CryptoViet Info biên dịch và biên soạn,

Trân trọng.