Thị trường, Tin tức

Đề xuất về quản trị cho Blockchain sắp tới của dYdX được bỏ phiếu trên Snapshot

Posted by

Nội dung chính:

  • Cộng đồng dYdX đang bỏ phiếu cho đề xuất của Wintermute nhằm nâng cấp lên version 4.
  • Wintermute đề xuất di dời token DYDX sang Blockchain dYdX sắp ra mắt.

Đề xuất về quản trị cho Blockchain sắp tới của dYdX được bỏ phiếu trên Snapshot

Cộng đồng dYdX hiện đang bỏ phiếu cho đề xuất về quản trị từ Wintermute, đề xuất nâng cấp giao thức lên version 4 và giới thiệu token DYDX làm token ở tầng 1 cho Blockchain dYdX mới. Quá trình bỏ phiếu bắt đầu từ hôm nay trên nền tảng Snapshot và dự kiến kết thúc vào ngày 1 tháng 9.

Đề xuất của Wintermute bao gồm yêu cầu tạo ra một hợp đồng thông minh trên Ethereum, do Quỹ dYdX tiến hành. Hợp đồng này sẽ cho phép việc di chuyển một chiều, không cần phép của token DYDX từ mạng Ethereum hiện tại sang Blockchain dYdX.

Tính đến thời điểm hiện tại, kết quả bỏ phiếu trên nền tảng Snapshot cho thấy sự ủng hộ nhất trí, chủ yếu bởi 10 triệu phiếu bầu từ Wintermute. Nếu đề xuất nhận được 20 triệu phiếu ủng hộ, sẽ trở thành đề xuất “thời gian khóa dài”, dự kiến được xác nhận cuối cùng trên blockchain.

dYdX chain hiện đang testnet

dYdX Chain là một blockchain mới đang ở giai đoạn testnet (phiên bản thử nghiệm chưa chính thức). Có khả năng token DYDX hiện tại trên Ethereum sẽ được chuyển sang sử dụng trên dYdX Chain thông qua một cuộc bỏ phiếu của cộng đồng nắm giữ token.

dYdX Chain sẽ hoạt động theo mô hình chứng minh cổ phần (proof-of-stake), nghĩa là các nút tham gia xác thực giao dịch sẽ cần khóa token trên blockchain. Token trên Layer 1 của dYdX Chain sẽ được sử dụng cho việc khóa (stake) để nhận phần thưởng và bảo đảm an ninh mạng. Đồng thời các nút sở hữu token này sẽ tham gia quản trị mạng. CEO của Quỹ dYdX đã xác nhận thông tin trên với The Block.