Công nghệ, Tin tức

Tiêu chuẩn ERC-7512 trên Ethereum nhằm xác thực kiểm định an ninh trên blockchain

Posted by

Nội dung chính:

  • Ethereum Request for Comments (ERC)-7512 là tiêu chuẩn đề xuất nhằm nâng cao an ninh hợp đồng thông minh trên Ethereum bằng cách chuẩn hóa xác thực kiểm định an ninh trên blockchain.
  • Tiêu chuẩn này được các lập trình viên từ Safe, Ackee Blockchain, OtterSec, ChainSecurity, OpenZeppelin và Hats Finance đề xuất.

Tiêu chuẩn ERC-7512 trên Ethereum nhằm xác thực kiểm định an ninh trên blockchain

Tiêu chuẩn Ethereum mới đề xuất, Ethereum Request for Comments (ERC)-7512, hướng tới tăng cường an ninh cho các ứng dụng phi tập trung trên Ethereum bằng cách cho phép bất kỳ ai sử dụng và xác thực thông tin kiểm định hợp đồng thông minh trên blockchain thay vì ngoài blockchain.

Đề xuất này được giới thiệu bởi nhóm lập trình viên Ethereum từ các dự án bao gồm Safe, Ackee Blockchain, OtterSec, ChainSecurity, OpenZeppelin và Hats Finance.

Mục tiêu của ERC-7512 là đảm bảo chi tiết kiểm định như người thực hiện kiểm định và kết quả có thể được hợp đồng phân tích để xác thực. Hiện tại, kiểm định chỉ được công bố thủ công mà không có đại diện về tính xác thực trên blockchain.

Các nhà phát triển chào hàng ERC-7512

Tiêu chuẩn ERC-7512 đề xuất có thể cầu nối khoảng trống xác thực bảo mật, cho phép lập trình viên bổ sung kiểm tra kiểm định kỹ lưỡng hơn và xây dựng hệ thống danh tiếng xung quanh kiểm định.

Nếu triển khai, ERC-7512 có thể giúp người dùng và ứng dụng dễ dàng xác thực kiểm định bởi kiểm toán viên uy tín hơn, thiết lập hệ thống danh tiếng trên blockchain.

“Bước đầu là cung cấp thông tin kiểm định quan trọng cho hợp đồng một cách có thể xác thực được. Đây là mục tiêu của ERC-7512 do các chuyên gia kiểm định an ninh hàng đầu ngành soạn thảo. Không chỉ dừng lại ở sáng kiến đơn lẻ mà còn thúc đẩy đổi mới an ninh hợp đồng thông minh hơn nữa.”

Thêm một số chi tiết:

  • Chưa rõ các lập trình viên Ethereum chính sẽ chấp nhận và triển khai ERC-7512 thành tiêu chuẩn hay không.
  • Trước đó cũng có đề xuất nhằm tăng cường an ninh cho dapps Ethereum. Ví dụ vào tháng 7 có đề xuất ERC-7265 “cầu dao điện” đề nghị ghi lại biện pháp bảo vệ trong hợp đồng thông minh để ngừng chuyển tiền trong trường hợp xảy ra sự cố. Đề xuất này vẫn đang trong giai đoạn phát triển.
  • Việc triển khai chuẩn mới có thể gặp nhiều thách thức và cần thời gian theo đuổi.

CryptoViet Info biên dịch và biên soạn,

Trân trọng.